Vaca olhando para frente, lambendo a boca

Slakterier behöver kameraövervakning

Nyheter

För tre veckor sedan avslöjade SVTs Uppdrag Granskning och TV4, med material från Djurrättsalliansen, brott mot djurskyddslagen och fruktansvärt djurplågeri på svenskt slakteri. Inslagen i TV4 visade svart på vitt hur djurskyddslagen endast efterlevdes när kontrollanter var på plats.

Det som kameraövervakningen kunde visa när slakteriet var oövervakat var extremt grova överträdelser, som grisar som sparkades i huvudet och blev slagna med kedjor.

Slakterier är en främmande och många gånger skrämmande miljö för grisar, kor, får och kycklingar. Alla djur som slaktas i Sverige ska skonas från onödigt obehag och lidande. Det är krav enligt djurskyddslagen som dessutom är en minimilagstiftning – alltså den lägsta nivå som alla måste följa.

Kameraövervakning måste tillåtas – för djurens skull

Idag har inte kontrollmyndigheterna möjlighet att övervaka slakterierna med kameror den tid de inte är på plats. Om sådan möjlighet infördes skulle de olagliga vidrigheterna som djur utsätts för avslöjas och kontrollmyndigheterna skulle kunna agera utifrån det filmande materialet.

Innan det går att införa kameraövervakning på slakterierna måste frågan utredas av regeringen. I en sådan utredning analyseras behovet och konsekvenserna av kameraövervakning, som integritetsperspektiv för de anställda. Man lämnar också förslag på lagändringar.

Missing snippet.

Detta gör vi

Dagen efter de första avslöjandena krävde vi att regeringen skyndsamt skulle se till att ändra lagstiftningen så att kontrollmyndigheterna får rätt att kameraövervaka slakterier. 

För två veckor sedan startade vi en namninsamling för att sätta press på regeringen att agera. Kravet är att kontrollmyndigheterna får använda sig av kameraövervakning. På ett dygn fick vi 10 000 underskrifter och kunde kontakta landsbygdsministern och visa det stora stödet för kameraövervakning. 

Vi tycker det är viktigt att det säkerställs att kontrollmyndigheterna har de mest effektiva verktygen för att se till att lagstiftningen följs. Avslöjandena är en av anledningarna till att kameraövervakning behövs, som komplement till de fysiska kontrollbesöken.

För oss är det dessutom väldigt viktigt att det är kontrollmyndigheterna som ges möjlighet att använda sig av kameraövervakning. Behovet kan inte täckas av att näringen själv inför kameraövervakning som någon form av egenkontroll, säger Julia Engqvist, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige.

Missing snippet.

Engagemanget för kameraövervakning på slakterierna visade sig vara enormt stort! En vecka efter att namninsamlingen startat och vi tagit en första kontakt med landsbygdsministern hade 20 000 personer skrivit under.

Vi skickade då ytterligare ett brev till regeringen där vi bad landsbygdsministern att agera snabbt och snarast ta initiativ till kameraövervakning.

Vi frågade vilka åtgärder regeringen avser genomföra gällande kameraövervakning av slakterier i Sverige och när beslut om åtgärderna beräknas fattas. Vi vill kunna återkoppla till alla som skrivit under vår namninsamling eller engagerat sig på annat sätt. Det finns ingen anledning att vänta utan vi kräver att regeringen omedelbart sätter igång det arbete som krävs för kameraövervakning på slakterierna. Vi kräver också att oppositionen i riksdagen agerar minst lika snabbt för att göra det möjligt, säger Julia Engqvist. 

Missing snippet.

Övriga partiers ställningstagande

De två breven som landsbygdsministern fått skickades även till samtliga riksdagspartier med följande frågor:

  • På vilka sätt vill ni stärka djurskyddet vid slakt?
  • Anser ni att frågan om kameraövervakning på slakterier bör utredas av regeringen?
  • Vilka initiativ kommer ni att ta i den här frågan?

Det har nu gått en vecka sedan vi frågade riksdagspartierna vad de tycker, och vad de planerar att göra.

Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet har svarat att de vill att regeringen utreder kameraövervakning på slakterierna. Sverigedemokraterna har svarat att det kan utredas medan Kristdemokraterna säger nej med motiveringen:

”Kameraövervakning är ett verktyg som är svårt att förena med integritetsaspekter. För de som arbetar på slakterier förekommer också en hotbild, det finns därför överhängande risker att inspelat material kommer i fel händer.”

Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna har ännu inte besvarat våra frågor. Däremot har landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), på en fråga i riksdagen från Rebecka Le Moine (MP) svarat att hon anser att det måste säkerställas att vi har de mest effektiva verktygen för att se till att lagstiftningen hålls och att hon inte utesluter kameraövervakning som en del i det.

Vi räknar med att få svar även från de partier som ännu inte har svarat på våra frågor, säger Julia Engqvist.

Vad du kan göra

Skriv under vår namninsamling.  Har du redan skrivit under? Dela gärna namninsamlingen och uppmana vänner och familj att skriva under. 

Ännu en viktig sak att göra är att maila till riksdagspartierna och gör din röst hörd om behovet av kameraövervakning på slakterierna.

Här hittar du deras e-postadresser (klicka på respektive parti och scrolla ner på sidan). 

Missing snippet.

 

 

 

 

Läs mer..