Fish caught in ghost gear

Fiskeutrustning måste ID-märkas för att skydda havens djur

Nyheter

Idag uppmanar vi FN:s medlemsstater att ställa sig bakom en obligatorisk ID-märkning av fiskeutrustning för att minska antalet djur som dödas av förlorade fiskenät

Toppbild: Elain Blum / Marine Photobank

Varje år fastnar hundratusentals valar, delfiner, sälar och sköldpaddor i ”spöknät” – förlorad eller kvarlämnad fiskeutrustning, som kan ta upp till 600 år att bryta ner.

Svindlande 640 000 ton spöknät, vilket motsvarar vikten på 52 000 tvåvåningsbussar, lämnas kvar i våra hav varje år. Några nät som tappats är större än en fotbollsplan.

Fiskeutrustning är utformad för att fånga och döda och när de tappas kan de orsaka enormt lidande för de djur som fastnar i dessa extremt tåliga nät. Djuren lider en utdragen och plågsam död, oftast svälter de ihjäl eller kvävs. Spöknät av plast står för sju av tio (71%) av alla intrasslingar av havslevande djur.

Detta kan också drabba livsmedelsförsörjningen i vissa samhällen, uppskattningsvis beror mellan 5-30 % av minskningen av vissa fiskbestånd på spöknät.

Behovet av ID-märkning 

För närvarande finns det inga effektiva sätt att hitta ägaren till den förlorade utrustningen när den blivit kvar i havet, vilket gör det svårare att hålla företag ansvariga och spåra olagligt fiske.

Om all kommersiell fiskeutrustning ID-märktes skulle det finnas större incitament för fiskefartyg att säkerställa att utrustningen inte förlorades, samt hämtades upp när den väl tappats. Tillsynsmyndigheter skulle ha möjlighet att spåra och åtala de som gjort upprepade förseelser.

Med nya märkningsmetoder redan i bruk och utveckling av ny teknologi kan det snart vara möjligt att spåra förlorad fiskeutrustning och på så sätt skydda havens djur från att fastna i och dödas av spöknät.

En enkel lösning 

Det finns redan flera sätt att märka fiskeutrustning, och i takt med att ny teknik görs tillgänglig kommer det bli enklare och mer kostnadseffektivt. Fysisk taggning, kemisk märkning, RFID (Radio-Frequency Identification) och bojar är bara några av alla tillgängliga märkningsmetoder.

1020900

Kaskelot som fastnat i spöknät. Foto: Alberto Romeo / Marine Photobank

FN måste agera 

Vi deltar i FAO:s (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) 33:e fiskekommitté som pågår just nu i Rom, för att presentera våra lösningar och uppmana medlemsstaterna att ställa sig bakom en obligatorisk ID-märkning av fiskeutrustning senast år 2025.

Läget är kritiskt. Mängden spöknät har ökat på senare år och antas öka ytterligare när fisket intensifieras, vilket kan leda till långtgående problem och kosta regeringar miljontals dollar.

Ingrid Giskes, ansvarig för vårt globala arbete mot spöknät, säger: “Spöknät är det absolut största hotet mot marina djur, jämfört med alla andra former av nedskräpning orsakad av människan. Det är fyra gånger mer sannolikt att havets djur trasslar in sig i spöknät än alla andra former av skräp sammantaget.

Märkning av fiskeutrustning är en viktig del i det förebyggande arbetet mot intrassling av valar, delfiner, sälar och sköldpaddor. FN måste ta ledarskap i frågan och skydda vårt hav från spöknät.”

Läs mer om vår kampanj ’Sea Change’ och hur vi tillsammans kan skydda havens djur

Märkning av fiskeutrustning är en viktig del i det förebyggande arbetet mot intrassling av valar, delfiner, sälar och sköldpaddor. FN måste ta ledarskap i frågan och skydda vårt hav från spöknät.