Mink på en svensk minkfarm. Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

Första minkarna i Sverige smittade av nya coronaviruset

Nyheter

I helgen framkom att även minkar i Sverige har smittats av Covid-19. Det nya coronaviruset har också konstaterats på personer som arbetar med djuren.

Allt fler länder förbjuder pälsdjursuppfödningen, senast Frankrike och Polen. Nederländerna har tömt minkfarmerna i förtid efter coronautbrottet. I Danmark har man tvingats slakta miljontals minkar i förtid och konstaterat att minkar smittat människor med minkvarianten av viruset. De har också konstaterat att viruset har muterat i minkfarmerna, att det har förändrats i den del som är väsentligt för vaccinering och att de vaccin som nu tas fram för människor kanske inte kommer att skydda mot minkvarianten av viruset.

Roger Pettersson, generalsekreterarare på World Animal Protection Sverige, redogör för de politiska turerna kring pälsdjursuppfödningen:

Sverige har under lång tid setts som en föregångare internationellt när det gäller djurskyddsfrågor. Men Sverige står stilla och stampar medan allt fler länder genomför förbud mot pälsdjursuppfödning.

Denna fråga har stötts och blötts i svensk politik sedan slutet av 1980-talet. Det var då som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap slog fast att vare sig hållningen av rävar eller hållningen av minkar var förenlig med djurskyddslagen.

Hållningen av rävar försvann när regeringen meddelade regler i djurskyddsförordningen som näringen var tvungen att uppfylla. Minkfrågan löstes dock inte. Utredningen om ny djurskyddslag, som presenterade sitt betänkande under 2011, konstaterar i sin beskrivning av minknäringen att 28 % av de av länsstyrelserna besökta minkfarmerna under 2010 saknade tillstånd och att 85 % hade otillräcklig miljöberikning.

Under 2018 gav regeringen i uppdrag till Jordbruksverket att utvärdera välfärden hos minkar i fångenskap för att se om hållningen, som den bedrivs idag, innebär att minkarna kan bete sig naturligt. Jordbruksverkets rapport mynnar ut i att mer forskning behövs för att man ska kunna svara på frågorna om minkarna hålls i en god djurmiljö så att deras välfärd främjas, ifall de kan utföra beteenden som de är starkt motiverade för och om beteendestörningar förebyggs.

Min lever under elendige forhold på minkfarme. Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

Ledande djurvälfärdsforskare och djurskyddsorganisationer var av annan uppfattning. De pekade på den forskning som faktiskt fanns. I september 2020 skrev 120 svenska veterinärer en debattartikel om att regeringen måste ta djurskyddslagen på allvar och stänga pälsdjursfarmerna. Även Svenska Veterinärförbundet har stämt in i veterinärernas krav.

Vi anser att ett förbud mot pälsfarmning är det enda rimliga med hänsyn till djuren och folkhälsan och World Animal Protection arbetar globalt för ett förbud.

Läs mer..