The world’s biggest navies must help stop vessels fishing illegally, and save animals - World Animal Protection - Sea Change

Vi vill stoppa det illegala fisket

Nyheter

Vi vet att båtar som fiskar illegalt oftare tappar eller dumpar nät och annan fiskeutrustning – och att det skadar och dödar havets djur. Nu vill vi att världens största flottor blir en del av lösningen

Vi uppmanar världens 10 största flottor att utöka arbetet med att bekämpa illegalt, orapporterat och oreglerat fiske (illegal, unreported and unregulated, förkortat IUU). Det finns ett tydligt samband mellan IUU-fiske och tappad eller kvarlämnad utrustning, som trasslar in och dödar havslevande djur som valar, delfiner, sälar och sköldpaddor.

Därför har vår högsta chef, Steve McIvor, skrivit till världens största flottor och uppmanat dem att bekämpa problemet med tappad och kvarlämnad fiskeutrustning – även kallat ”spöknät”, som inbegriper fiskenät, linor och fällor.  

gear_conflict_2

Att dumpa bevis på illegalt, orapporterat och oreglerat fiske är ett vanligt sätt att undvika att bli påkommen 

Hur skadar spöknät djur? 

Varje år fastnar över 100 000 valar, delfiner, sälar och sköldpaddor i spöknät. 

Det förstör livsmiljöer och dödar marina djur långsamt. 

Svindlande 640 000 ton spöknät lämnas i våra hav varje år och kan ta upp till 600 år att bryta ner.

Så förvärrar illegalt fiske problemet med spöknät 

Båtar är mer benägna att dumpa fiskenät om de fiskar illegalt. Ofta kastar de bort fiskenät i havet för att undvika att bli nekade tillträde till hamnar. 

Både FN:s miljöprogram (UNEP) och FN:S livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) erkänner sambandet mellan illegala fiskebåtar och spöknät.

Även dåligt för samhällen  

Illegalt och oreglerat fiske påverkar människor över hela världen. Samhällen lider av att deras arbete för att bevara och hushålla med fisket hotas och kan drabba livsmedelsförsörjningen över hela jorden. Det orsakar både kort- och långsiktiga sociala och ekonomiska förluster för de drabbade länderna.

För att få bukt med spöknätsproblemet grundade vi Global Ghost Gear Initiative (GGGI) som för samman regeringar, företag och organisationer. Vi vill rena våra hav från spöknät och hindra att mer hamnar där. Och vi vill göra detta på ett hållbart sätt.

Nu är det dags för de största flottorna i världen att göra det de kan för att stoppa illegala fiskebåtar. Vi uppmanar dem att bli en del av lösningen och stoppa de fruktansvärda följderna av spöknät.

Läs mer om vårt arbete för att skydda havets djur

“Det är avgörande att vi hjälps åt att få bort detta hot från våra hav, säger vår högsta chef Steve McIvor

Läs mer..