Små griskultingar lider i fabriker

Ny rapport: Allt fler suggor i världen slipper burar  

Nyheter

Allt fler uppfödare i världen slutar använda burar för suggor. Det leder till friskare djur med högre välfärd som får mer mjölk till kultingarna.  Det visar vår nya rapport.

Redan har krav på förändring från miljontals konsumenter och allmänheten har lett till att färre av världens suggor hålls i burar när de är dräktiga. Dock används ofta burar under grisning och digivning, för att hindra kultingar från att krossas av sin mamma.

Burar infördes på 1960-talet för förhindra att kultingar krossades av suggorna, underlätta rengöring och skydda arbetare från attacker av suggor som vill skydda sina kultingar. Allt fler vetenskapliga bevis framkommer dock att orsakerna till smågrisdöd ligger på samma nivå eller högre när burar används. Generellt föds fler smågrisar döda eller dör av svält i bursystem.

Förbud i flera länder

Länder som Sverige, Norge och Schweiz har förbjudit burar för suggor. Tyskland har meddelat att burar ska begränsas till fem dagar efter födseln från 2035. World Animal Protection uppmanar regeringar i EU och runt om i världen att förbjuda burarna och ta in burfria system. Det måste bli ett slut på fixeringen av grisar.

Nästan 1,4 miljoner medborgare i 18 EU-länder skrev på End the cage age, ett medborgarinitiativ för att stoppa burar i livsmedelsindustrin. Det gäller samtliga djur som föds upp för att bli mat. I dag hålls en hearing i Europaparlamentet för att diskutera frågan.

Läs rapporten här  

Nästan 1,4 miljoner medborgare i 18 EU-länder skrev på End the cage age,

Läs mer..