I en ny EU-enkät svarar 89 procent att de vill ha hårdare regler för att skydda djuren i livsmedelsindustrin, som större utrymmen och förbud mot burar och stympningar.

Ny undersökning: Stort stöd för bättre djurvälfärd i EU

Nyheter

I en ny EU-enkät svarar 89 procent att de vill ha strängare regler för att skydda djuren i livsmedelsindustrin, som större utrymmen och förbud mot burar och stympningar av svansar och näbbar.

World Animal Protection Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson säger:

Det är mycket glädjande att undersökningen visar att det finns ett starkt folkligt stöd för djuren och bekräftar resultatet från förra årets Eurobarometer om djurvälfärd i EU. Det är ett tydligt budskap till EU:s beslutsfattare och den pågående utredningen om Sveriges livsmedelsproduktion, där jag är ledamot. En fråga som utredningen ska titta på enligt direktivet från landsbygdsministern är just hur Sverige ska arbeta för att stärka djurens välfärd – både regionalt och globalt.

Bakom undersökningen ”Animal Welfare: What Consumers Want”, står den europeiska konsumentorganisationen BEUC, i samarbete med bland andra Sveriges Konsumenter. Undersökningen har genomförts i åtta länder: Belgien, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Ungern.

Strängare krav

Stödet för att förbättra djurens situation i livsmedelsindustrin är starkt i alla de undersökta länderna. Bara några få procent svarade att regler för bättre djurvälfärd inte alls var viktiga för dem.

Det finns en utbredd vilja att betala mer för livsmedel som producerats med strängare djurskyddskrav än nu, i varierande grad. Däremot är nästan en tredjedel inte beredda ett betala något extra alls.

Runt 75 procent anser att EU ska stödja bönder ekonomiskt så att djuren kan få det bättre. De vill också att samma djurvälfärdsregler ska gälla för importerade livsmedel som i EU-länderna.

Mer information

Samtidigt som djurvälfärden är viktig för många konsumenter tycker över 60 procent att de har dålig information om vilka regler som gäller i deras egna länder.

För närvarande finns det bara ett obligatoriskt regelverk för märkning av animaliska livsmedel i EU och det gäller ägg. Men över hälften av de svarande har antingen inte ens noterat märkningen eller förstår inte vad den betyder. Drygt 70 procent vill ha ett nytt märkningssystem, som innebär att alla animaliska livsmedel märks med information om hur de har producerats.

Roger Pettersson säger:

Märkning av livsmedel ger konsumenterna viktiga valmöjligheter. Då kan de välja bort produkter som innebär att djur levt under svåra förhållanden. Vi har uppmanat landsbygdsminister Peter Kullgren att verka för en sådan ursprungsmärkning på svenska restauranger, så att restaurangbesökarna kan säga nej till fulkött med låg djurvälfärd på sina tallrikar.

 

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!

Läs mer..