Handel med vilda djur

Fruktansvärda förhållanden i handeln med vilda djur skapar grogrund för farliga virus

Nyheter

I helgen beslöt Kina att stoppa handeln med vilda djur. Det är ett beslut som vi välkomnar.

Kate Nustedt, som är högsta chef över vårt arbete med vilda djur säger:

"Vi känner med dem som drabbats av viruset och de som lever med fruktan att smittas."

Kinas beslut att förbjuda handeln för att bekämpa coronavirusets utbredning är något vi gläds åt eftersom det kan skydda miljontals djur som annars skulle lida svårt i handeln.

Det är också avgörande att det sätter stopp för de fruktansvärda förhållanden som blivit en grogrund för coronavirusets utbrott. Vi hoppas att denna modiga åtgärd blir permanent och utökas till all export och import av vilda djur, för att förhindra liknande kriser i framtiden.

Hon fortsätter:

"Laboratorietest krävs för att bekräfta varifrån coronaviruset kommer.  Reptiler i fångenskap är väldokumenterade bärare av patogener som bakterier, parasiter och virus som kan överföras till människor. Men oavsett arten – reptil, fågel, däggdjur eller annan – är det handeln med vilda djur och djurplågeriet bakom som bör ansvaret för detta utbrott."

Orm

Ormar som säljs på marknader i Wuhan och många andra ställen på jorden, har lidit enormt innan de kom till marknaden.

Antingen har de fångats i det vilda, trängts ihop i påsar eller små burar under transporten till marknaden eller fötts upp på gårdar där de hålls i överfulla behållare. Båda sätten medför stor risk för fler patogener.  

"Det finns sätt att förhindra att detta händer igen. Sluta köpa vilda djur, döda eller levande, vare sig det är en orm, fågel eller annat vilt djur. De hör hemma i det vilda", säger Kate Nustedt.

Läs mer..