Grisar i industriell djurhållning

Peter Kullgren måste ta initiativ till nystart av livsmedelspolitiken

Nyheter

World Animal Protection Sverige har tillsammans med sex andra organisationer skickat ett öppet brev till den nya landsbygdsministern Peter Kullgren. Nu krävs en mer hållbar livsmedelspolitik, som vi vill diskutera närmare med ministern.

Det internationella livsmedelssystemet står inför stora utmaningar och Sverige måste anpassa sig till den nya verkligheten. Klimatförändringar, pandemin och Rysslands krig mot Ukraina skapar stora problem för livsmedelsförsörjningen. Hur vi behandlar djuren i livsmedelsindustrin förvärrar de globala problemen, samtidigt som djuren får betala ett fruktansvärt högt pris.

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Livsmedelsindustrins ohållbara djurfabriker bidrar inte bara till att djur lider, utan även till betydande utsläpp av växthusgaser som förvärrar klimatkrisen. Överanvändningen av antibiotika i den intensiva djuruppfödningen leder också till antibiotikaresistens, så att superbakterier blir allvarliga hot mot djurs och människors hälsa. Närkontakt mellan människor och djur ökar dessutom riskerna för smittspridning av allvarliga sjukdomar, som kan utvecklas till fler ödesdigra pandemier”.

Diskussion om ny strategi

Livsmedelsstrategin från 2017 är föråldrad och måste revideras i grunden. Vi förväntar oss att Peter Kullgren som ny landsbygdsminister ser till att nya riktlinjer tas fram för en nödvändig nystart av hela livsmedelspolitiken.

Som representanter för miljoner medlemmar i djurvälfärds-, miljö- och konsumentorganisationer vill vi träffa landsbygdsministern. Vi förväntar oss att ett sådant möte ska leda till en detaljerad diskussion om vad som krävs för en långsiktigt fungerande livsmedelspolitik.

En nystart av livsmedelsstrategin måste innehålla konkreta åtgärder för:

  • Ökad biologisk mångfald
  • Minskad klimatpåverkan, användning av bekämpningsmedel och övergödning
  • Att förbättra djurens välfärd
  • Folkhälsa och hållbar livsmedelsproduktion
  • Att underlätta hållbara val för konsumenter
  • Forskningsinsatser, finansiering och regelverk som gynnar en hållbar och ekologisk livsmedelsproduktion.

Här kan du läsa hela brevet till landsbygdsministern. 

Läs brevet

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för en djurvänligare värld hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi djurhjälpare tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Som representanter för miljoner medlemmar i djurvälfärs-, miljö- och konsumentorganisationer vill vi träffa landsbygdsministern.

Läs mer..