parrot, african gray parrot, wildlife not pets, wildlife

EU-lista kan minska lidandet för vilda djur som sällskapsdjur

Nyheter

Vilka djur passar som sällskapsdjur? Ju fler vilda djur som förbjuds för privatpersoner, desto bättre för djurens välfärd. Därför föreslår nu djurvälfärds­organisationerna AAP och Eurogroup for Animals, som vi är medlem i, en lista över tillåtna sällskapsdjur i EU.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Varje år fångas enorma mängder vilda djur in i naturen, eller föds upp i fångenskap, bara för att bli någons sällskapsdjur. Oavsett om djuren är födda i fångenskap eller infångade i naturen, så är de vilda djur och ett liv som sällskapsdjur är oerhört onaturligt. Vårt förslag om en EU-lista är ett sätt att minska handeln med vilda djur – som förutom påfrestningar för djuren i onaturliga miljöer också leder till risker för allvarlig smittspridning mellan djur och människor.”

Redan i dag har flera EU-länder infört listor för vilka djurarter som privatpersoner får ha som sällskapsdjur, framför allt när det gäller däggdjur. Nu är det dags att gå vidare med ett starkare djurskydd och arbeta för en gemensam lista för hela EU, så att handeln kan regleras och övervakas mer effektivt.

Utgångsläget i EU är gynnsamt. EU-kommissionen håller för närvarande på att undersöka förutsättningarna för en sådan här listning, som också har starkt politiskt stöd i EU-parlamentet.

Vårt förslag om ny EU-lista

Var med och skapa en djurvänligare värld!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa akuta globala problem: klimathotet från djurindustrins utsläpp av växthusgaser, skogsskövling, allvarlig smittspridning mellan djur och människor och risken för nya pandemier.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare och hållbarare värld.

Hjälp djuren

EU-kommissionen håller för närvarande på att undersöka förutsättningarna för en sådan här listning, som också har starkt politiskt stöd i EU-parlamentet.

Läs mer..