A wild pangolin standing on the dry ground. Its scaly tail is curled up behind it.

Ny studie: Starkt stöd för djurfri traditionell medicin

Nyheter

En viktig drivkraft för den grymma handeln med vilda djur är efterfrågan på djurdelar i traditionella läkemedel. Men nu visar en studie som World Animal Protection gjort i samarbete med brittiska och kinesiska forskare, att det finns ett starkt stöd för att ersätta djurdelarna med växter.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

"Den här undersökningen visar tydligt att både läkare och användare av traditionell medicin är öppna för växtbaserade alternativ. Det är ett mycket glädjande besked för alla djur som i dag utnyttjas på den här marknaden. Här finns helt klart en bra grund att utgå från, för en radikal förändring bort från dagens användning av vilda djur.”

Undersökningen har genomförts av World Animal Protection tillsammans med brittiska och kinesiska forskare, som bland annat är verksamma vid Oxfords universitet och de kinesiska universiteten China Three Gorges och China West Normal.

Forskarna har kartlagt hur den traditionella medicinen används i Kina och Vietnam i dag och gått igenom internationella register över handeln med vilda djur. Studien redovisar intervjuer med 1 000 kinesiska läkare som dagligen använder traditionell medicin och 2 000 användare av traditionell medicin i Kina och Vietnam.

Hoppfull trend

Det verkar finnas stora möjligheter att öka andelen djurfria preparat. Bland de undersökta användarna av traditionella läkemedel, kunde nämligen hela 89 procent tänka sig att välja vegetabiliska alternativ till animaliska läkemedel.

Av läkarna var 80 procent beredda att skriva ut alternativa, växtbaserade läkemedel. De ansåg att vegetabiliska läkemedel är effektiva och säkrare än animaliska. Ytterligare en fördel för konsumenterna är att den djurfria medicinen är billigare att köpa.

World Animal Protection arbetar för att stärka den här trenden. Vi uppmanar statliga myndigheter och andra aktörer på den traditionella läkemedelsmarknaden att öka användningen av växtbaserade alternativ.

Vi samarbetar för närvarande bland annat med det ledande kinesiska internetläkarföretaget Chunyu Doctor i Kina. Kampanjen har fått stöd av hundra­tals läkare som tagit avstånd från preparat med ingredienser från vilda djur.

2 400 djurarter

Sandra Jönsson säger:

”Även om trenden nu pekar mot mer växtbaserade läkemedel är det fortfarande många djur som utnyttjas brutalt inom traditionell medicin. Därför är det viktigt att driva på utvecklingen hos läkare och konsumenter. Både genom att informera om de växtbaserade alternativen och insatser för att öka medvetenheten om det lidande som djuren utsätts för.”

pangolin

Fjäll och skin från myrkottar används i traditionell medicin. 

Studien visar att den officiella traditionella medicinen, som bedrivs av läkare på sjukhus och kliniker, omfattar 70 olika djurarter. Den bredare användningen av traditionella läkemedel i det kinesiska samhället beräknas drabba så många som 2 341 arter.

Mellan 2008 och 2018 exporterade Kina 28 ton medicin från dessa arter. Samtidigt importerade Kina 21 ton fjäll och skin från myrkottar, för användning inom traditionell medicin. Efterfrågan på myrkottar i Kina och Vietnam har gjort dem starkt utrotningshotade. Uppskattningsvis en miljon myrkottar fångades in mellan 2000 och 2013.

Läs mer..