Vand til de tørstige heste i Malta

Vatten till de törstiga hästarna på Malta

Nyheter

Snart kommer sommarhettan till Malta – och tack vare underskrifter från många djurvänner finns det i år både vatten och skugga till de 120 hästar som kör runt turister i hästdroska i landets huvudstad.

Många turister väljer en tur i hästdroska när de besöker Valetta, Maltas historiska huvudstad. Men hästarna är törstiga och uttorkade.

I hela Valetta finns nämligen bara en enda vattenpost där de kan dricka - och på sommaren kan temperaturen krypa upp över 40 grader.

malta-incontext

Djurvänner satte press på myndigheterna

I oktober samlade vi därför in namnunderskrifter för att sätta press på Maltas myndigheter. Vi ville få dem att öppna vattenposterna runt om i staden som tagits ur drift, men även ordna fler. Samtidigt ville vi att de skulle bygga solskydd åt hästarna, där de kan komma undan den brännande solen.

25 000 djurvänner ställde upp och fick myndigheterna att lyssna.

Nu får hästarna vatten och skugga

Maltas transportministerium lovade att följa våra rekommendationer om fler vattenposter och solskydd och de är nu i full gång med att leva upp till sina löften.

Sammanlagt vill vi ha 10 vattenposter till hästarna i Valetta och andra platser där droskorna kör omkring.

I detta nu är Maltas transportministerium i gång med att renovera det största solskyddet till hästarna i Valetta. Här väntar hästarna en längre tid på passagerare från kryssningsfartygen. Nu får solskyddet nytt tak så hästarna kan stå i skugga. 

Vi hjälper också arbetshästar i Israel och Palestina >>