A dog sits in front of a mound of rubble of collapsed houses after Saturday's earthquake in Bhaktapur, Nepal April 27, 2015

Jordbävningen i Nepal: Vårt team hjälper djuren

Nyheter

Ett team med våra katastrofhjälpsveterinärer är på plats för att hjälpa djur som blivit skadade eller lämnade utan skydd i Nepal.

I lördags nådde jordbävningen den ödesdigra nivån 7,9 i Nepal, och förde med sig stor förstörelse och många dödsfall. Vi arbetar nu med myndigheterna för att utföra en samordnad insats för både djur och människor.

Vi vet att det finns ett trängande behov av sjukvård efter de skador som jordbävningen orsakat men även av mat och vatten. Vi kommer också att stå för en mobil veterinärklinik som kan nå ut med medicin och vård till de drabbade djuren. 

Mike Baker, vår högsta chef, säger:

“Förödelsen är katastrofal för både människor och djur. De tidiga rapporter vi har fått visar att djurens behov av hjälp blir enormt. Skadade, svältande, utsatta för extremt väder och med stor risk att smittas av sjukdomar."

Nepal är ett land som är beroende av sitt jordbruk. Det sysselsätter 70 % av befolkningen och bidrar till en tredjedel av landets BNP. Vårt arbete som skyddar de drabbade djuren tryggar därför även de framtida inkomstmöjligheterna för nepaleserna.

Nepal är också ett av Asiens fattigaste länder med många familjer som lever i fattigdom och är beroende av lantbruket för att få ihop tillvaron. Återhämtandet efter denna katastrof kommer oundvikligen att ta mycket lång tid men vi kan bidra med en viss stabilitet för framtiden i byarna. 

Ge ett bidrag till vårt arbete för djur i katastrofer >>

Läs mer om vårt arbete för katastrofdrabbade djur >>

Förödelsen är katastrofal för både människor och djur. De tidiga rapporter vi har fått visar att djurens behov av hjälp blir enormt. Skadade, svältande, utsatta för extremt väder och med stor risk att smittas av sjukdomar.

Läs mer..