Din guide till Sveriges djurparker

Dödsolyckan i Ölands Djurpark del av mönster med säkerhetsproblem

Nyheter

Arbetsmiljöverkets inspektörer anser att Ölands Djurpark bör anmälas för misstänkt arbetsmiljöbrott i samband med dödsolyckan där i somras, enligt SVT. World Animal Protection Sverige ser dödsolyckan som en del av ett mönster och anser att hela djurparksbranschen bör granskas.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Dödsolyckan i Ölands Djurpark är en i raden av allvarliga händelser i svenska djurparker under de senaste åren. Därför bör Arbetsmiljöverket med sitt ansvar för säkerheten på svenska arbetsplatser ta initiativ till en grundläggande granskning av säkerhetsläget i djurparks-Sverige. För att garantera säkerheten för både människor och djur.”

Det var den 28 augusti som en rumänsk gästarbetare tragiskt omkom i Ölands Djurpark. I sin granskning av händelsen konstaterar Arbetsmiljöverket att tillräckliga säkerhetsåtgärder inte hade vidtagits innan medarbetaren blev ihjälstångad av en elandantilop. Det ledde till att djurvårdaren inte hann fly undan när antilopen kom rusande mot honom.

Inspektörerna som undersökt olyckan anser enligt SVT att Arbetsmiljöverket bör anmäla händelsen som ett misstänkt arbetsmiljöbrott. Myndigheten går just nu igenom ärendet för att avgöra om en brottsanmälan ska göras. En förundersökning om arbetsmiljöbrott pågår och en anmälan från Arbetsmiljöverket kan vara avgörande för om undersökningen leder till åtal mot Ölands Djurpark.

Övergripande översyn

Sandra Jönsson säger:

”Oavsett om Arbetsmiljöverket går vidare med en anmälan, bör verket utreda säkerhetsläget i djurparksbranschen. Under de senaste tio åren har tre medarbetare dödats: i Kolmården 2012, Orsa Rovdjurspark 2017 och nu i år i Ölands Djurpark. En besökare skadades 2019 så allvarligt att han fick amputera en arm efter en krokodilattack på Skansen-Akvariet. Flera vilda djur har dessutom rymt från djurparkerna­ – som exempelvis Skansen-Akvariets giftiga kungskobra Sir Väs, som nyligen fick stor medieuppmärksamhet. Det är helt enkelt för många säkerhetsproblem.”

World Animal Protection Sverige efterlyser en grundlig genomlysning av den svenska djurparksbranschen, med syfte att minimera riskerna för att både människor och djur kommer till skada. En sådan granskning bör både säkerställa att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete för hela branschen och för varje enskild djurpark.

Dessutom är det nödvändigt att se över vilken grundläggande nivå för djurhållning som ska gälla, för att det över huvud taget ska vara försvarbart att hålla vilda djur i djurparker. World Animal Protection anser att i princip inga vilda djur alls ska finnas i fångenskap. Vilda djur bör istället få leva i frihet och skyddas i sina naturliga livsmiljöer.

Djurparker kan vara en nödlösning, för vilda djur med ett starkt skyddsbehov på grund av att de av någon anledning är hotade i sina naturliga livsmiljöer. Djuren måste då behandlas så att de i så stor utsträckning som möjligt får utlopp för sina naturliga beteenden.

Riskfylld närkontakt

Sandra Jönsson säger:

”Vi behöver säkerställa en hög branschövergripande säkerhetsnivå, som minimerar eller helt stoppar kontakt med vilda djur. För även om människor – både djurparksgäster och medarbetare – älskar djur och därför vill komma nära dem, så är närkontakt med vilda djur förenat med risker. I synnerhet när det gäller potentiellt farliga djur. Närkontakt mellan besökare och vilda djur är i dag tyvärr ett betydande problem i svenska djurparker. Det har vi dokumenterat i vår djurparksguide, som är en granskning av 21 av de största djurparkerna i Sverige.”

Kartläggningen visar att 10 av 21 djurparker tillåter någon form av närkontakt mellan besökare och vilda djur. Det kan handla om att besökarna erbjuds att klappa spindlar, ormar och ödlor, dyka med hajar och rockor, mata sengångare och surikater eller låta en lemur sitta på axeln.

Sådana kontakter mellan vilda djur och besökare bör helt upphöra. Närkontakterna kan vara oönskade och stressande för djuren och leda till att både djur och besökare drabbas av skador och smittas av sjukdomar. Ett stressat djur som känner sig hotat kan exempelvis bita eller klösa en människa i självförsvar och varken djur eller människor ska utsättas för sådana situationer.

Här kan du läsa mer i vår djurparksguide:

Djurparksguide

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för en djurvänligare värld hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi djurhjälpare tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Vi behöver säkerställa en hög branschövergripande säkerhetsnivå, som minimerar eller helt stoppar kontakt med vilda djur.

Läs mer..