A juvenile Gray whale ist entangled in a lobster trap line off the coast of Mexico

Tätare samarbete ska hindra att valar fastnar i spöknät

Nyheter

Vi har varit på det 66:e mötet med IWC, Internationella valfångstkommissionen och begärt tätare samarbete med GGGI för att hindra att valar trasslar in sig i spöknät.

Varje år tappas eller lämnas omkring 640 000 ton fiskeredskap kvar i havet – de så kallade spöknäten, som hundratusentals djur fastnar i. Så vi  välkomnar IWC:s kursändring från att reglera kommersiell valjakt till att se fler hot mot valar som klimatförändring, skeppsstrejker, kemikalier, oljud, plastskräp och intrassling i kvarlämnade fiskenät, även kallat spöknät.

Mer kan göras

Valar kan svälta till döds efter att ha svalt föremål eller de kan fångas in och strypas av gamla fiskenät.

Vi har stöttat IWC:s arbete mot spöknäten de senaste åren. IWC har tagit ett praktiskt närmande till problemen med valar som trasslar in sig och har även utvecklat ett ramverk och handlingsplan som visar vilket hot fiskenäten är för marina däggdjur.

Men vi tror att ännu mer kan göras.

Förenade krafter räddar djuren

GGGI, som vi grundade 2015, är en bred koalition av organisationer från fiskenäringen, den privata sektorn (verksamheter som säljer fisk och skaldjur eller arbetar med återvinning), forsknings- och finansieringsinstitutioner, regeringsorgan och organisationer.  Alla har samma mål: Att minska fiskenäten som lämnas i haven och stoppa det oräkneliga lidandet det orsakar för havsdjur.

Vi uppmanar IWC att ha ett tätare samarbete med GGGI för att:

  • hantera problemen med nedskräpningen i havet och stoppa problemen med havsdjur som trasslar in sig i spöknät.
  • samla in global, standardiserad data om intrasslade valar och dela det I den nya GGGI:s dataportal.

Vi hoppas också att IWC fortsätter arbeta med andra internationella organ som FAO och UNEP för att hantera denna globala fråga.

Bättre data i utsatta områden

GGGI har tagit fram en dataportal för att kunna förstå och analysera orsakerna till spöknät, påverkan och globala trender. Bevisen som samlas in kommer att användas för att prioritera lösningar i områden där spöknät är ett särskilt stort problem,

Vi hoppas att IWC:s vetenskapliga kommitté kommer att börja samla in och dela data med GGGI för att få en rivstart på detta nya, framåtsträvande fokus på bevarande och djurvälfärd.

De valar som överlever i havet i dag behöver förnuftiga och snabba beslut för att klara de hot de står inför – nu och i framtiden.

Läs mer om vår kamp mot spöknät >>

De valar som överlever i havet i dag behöver förnuftiga och snabba beslut för att klara de hot de står inför – nu och i framtiden.

Läs mer..