Pigs in a group pen

Livsmedelsjättarna måste bli bättre på djurvälfärd

Nyheter

Idag släpper vi en global rapport om hur livsmedelsföretagen i världen arbetar med frågor som rör lantbruksdjurens välfärd. Rapporten rankar 150 av världens livsmedelsföretag, däribland tre svenska.

Rapporten Business Benchmark on Farm Animals (BBFAW) publicerades första gången 2012 och är ett samarbete mellan oss och Compassion in World Farming, tillsammans med investmentbolaget Coller Capital. Där granskas 150 av världens livsmedelsföretag och deras insatser på djurvälfärdsområdet summeras mot en skala från 1 till 6, där 1 är bästa betyg och 6 sämsta betyg.

Gradvisa förbättringar har skett sedan första rapporten kom 2012. Men det är lång väg kvar. Ingen av de svenska företagen når upp till någon framstående placering.

Hur placerade sig svenska företag?

I år är tre svenska företag med i undersökningen: ICA, IKEA och SSP Group Limited. Inget av dem placerar sig på framstående platser. ICA och IKEA får fyror, medan SSP Group Limited får en femma. De svenska företagen som ingår i studien tillhör med andra ord inte de ledande företag som går i bräschen i arbetet för bättre välfärd för lantbruksdjuren. I toppen dominerar brittiska företag och där återfinns bland ammat Waitrose, Marks & Spencer, Cranswick och Noble Foods. 

"Sedan rapporten publicerades första gången har vi kunnat konstatera att företagen blivit bättre på djurvälfärd", säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

10 day old meat chickens in caged systems - World Animal Protection - Change for chickens

Årets rapport 

Årets rapport visar bland annat att 71 % av företagen har publicerat mål för sitt djurvälfärdsarbete, en ökning från 26 % under 2012. Av de 55 företag som ingått i studien sedan 2012 har en tredjedel förflyttat sig ett steg uppåt på skalan, en tredjedel har förflyttat sig två steg uppåt och 15 % har förflyttat sig tre steg.

Rapporten visar dock även att flera av de globala företagen inte har djurvälfärd på sin dagordning, att de i kontrast till dem som placerar sig i toppen inte prioriterar djurens välfärd alls. Sedan finns problemet att en del företag skriver att djurvälfärd är viktigt men inte alls visar det i handling. Företagen måste bli bättre på djurvälfärd. Det gäller för alla marknader i världen.

Rapporten syftar bland annat till att inspirera och uppmana företagen att bli det. Genom att granska företagen och peka på vad de bör förbättra och hur deras prestation förhåller sig till andra företags prestationer ger vi dem ett verktyg till förbättring. Vi hoppas att flera företag ska investera i att göra förbättringar under det här året, så att de har förflyttat sig uppåt på skalan i nästa års rapport. Det gäller även de svenska företagen som ingår i studien.

För konsumenterna är frågor som rör djurens välfärd centrala. Flera undersökningar har visat att en överväldigande del av de svenska konsumenterna prioriterar djurens välfärd högt när de gör sina val i butikerna och på restaurangerna. Det finns all anledning för företagen på den svenska marknaden att göra detsamma.

"Det går inte längre att ignorera djurvälfärd om man vill gå i takt med konsumenterna", säger Roger Pettersson.

Rapporten finns i sin helhet här (på engelska) 

Läs mer om vårt arbete för att förbättra för lantbruksdjuren 

Gradvisa förbättringar har skett sedan första rapporten kom 2012

Läs mer..