Lantbruksdjur

Ingen frisk luft. Inget dagsljus. Inte tillräcklig plats att röra sig på. Det är vardagen för miljarder djur inom lantbruket.

Vi arbetar för att skapa bättre djurvälfärd för lantbruksdjur i varje steg - från deras liv i lantbruket till transporten till slakteriet och själva slakten. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma förhållandena inom lantbruket, genom att samarbeta med livsmedelsproducenter och genom att kämpa för bättre lagstiftning.

Djurvälfärd inom lantbruket - en global fråga

Det sätt som lantbruksdjur behandlas på är världens största djurvälfärdsproblem - och det är ett problem som växer varje dag.

År 2050 kommer det att finnas dubbelt så många produktionsdjur inom lantbruket som det fanns år 2000. Idag finns det 70 miljarder lantbruksdjur och två tredjedelar av dem lever under bristfälliga förhållanden utan möjlighet att kunna röra på sig och följa sina instinkter.