Små björnungar fångas in och får leva resten av sina liv under stor plåga i små burar.

Björnar i Myanmar riskerar att hamna i gallfarmer

Nyheter

Efter stora framsteg med att få bort gallfarmerna i Sydkorea och Vietnam har vi förstått att den grymma hanteringen har börjat sprida sig till ett nytt land i Asien, Myanmar.

Björnarna lever vilt i skogarna i Myanmar och hotas genom att deras galla antas ha läkande egenskaper i ”traditionell” medicin. Björnarna genomlider fruktansvärd tortyr, jagas och hålls inspärrade i pyttesmå burar på galler som skär in i kroppen. De hanteras regelbundet på plågsamma sätt för att gallan ska kunna utvinnas. Det leder till bölder, infektioner och djupa sår.

Fler björnar i fångenskap

Det finns inga beräkningar på hur många björnar som lever i Myanmar men troligen har populationen mer än halverats under de senaste 30 åren. En undersökning vi gjorde 2016 avslöjade att det redan fanns 120 björnar i fångenskap och antalet ökar. Handeln med björngalla och kroppsdelar är främst nationell men export sker till Kina och andra länder. Både jakten och hållningen av björnar är olaglig  men det finns två provinser, Shan och Wa, där det fortfarande är lagligt.

A bear cub in a farm in Phuc Tho, Vietnam - World Animal Protection

Möjlighet stoppa gallfarmerna

Men det finns fortfarande möjlighet att stoppa gallfarmerna. I augusti 2017 påbörjade vi ett samarbete med Istituto OIKOS, en italiensk organisation som arbetar med projekt för  bevarande av malajbjörnar. Tillsammans ska vi öka kunskapen om och ändra attityden till björnar hos befolkningen, som annars ser björnarna som skadedjur, vilket leder till att de jagas och plågas i gallindustrin. Detta gör vi främst genom skolor och i workshops.

För att stoppa gallfabrikerna måste vi nå rätt människor och bästa samarbetsorganisationerna. Det räcker inte att ändra befolkningens inställning utan hela industrin måste stoppas. Vi måste framför allt stoppa efterfrågan men varje land måste hanteras på olika sätt.

Samarbete med flera organisationer

Vi samarbetar med BANCA, The Biodiversity and Nature Conversation Association of Myanmar, som ska hjälpa oss att förstå nuvarande lagstiftning och politik vad gäller gallfarmer och jakt. BANCA analyserar också hur vi ska lägga upp arbetet och hjälpa oss att hitta rätt målgrupper och samarbeten för att stoppa industrin.

Vårt arbete i Myanmar har nyligen startat och vi vet att det är långt kvar men vi har förmågan och expertisen för att göra kampanjen effektiv. De närmaste två åren fokuserar vi på att få draghjälp inom landet och insikter för att få förstå kulturen bakom traditionell medicin och djur.

Vill du vara med och skydda björnarna från detta fruktansvärda lidande? Här kan du ge en gåva

För att stoppa gallfabrikerna måste vi nå rätt människor och bästa samarbetsorganisationerna. Det räcker inte att ändra befolkningens inställning utan hela industrin måste stoppas.