EU-kommissionen pressad om nya regler för djurtransporter

EU-kommissionen pressad om nya regler för djurtransporter

Nyheter

Nästa vecka förväntas EU-kommissionen presentera ett förslag på nya regler för djurtransporter. Inför förslaget avslöjar en ny rapport stort lidande för transporterade djur och kräver ett mycket starkare djurskydd.

Nästa vecka förväntas EU-kommissionen presentera ett förslag på nya regler för djurtransporter. Inför förslaget avslöjar en ny rapport stort lidande för transporterade djur och kräver ett mycket starkare djurskydd. 

Compassion in World Farming och paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, som vi är medlem i, har i en ny rapport undersökt djurtransporter i och från EU-länder under de senaste åren. Resultatet är omskakande och visar på stora påfrestningar för djuren.

Undersökningen avslöjar också att EU:s dokumentation av transporterna är mycket bristfällig. Det är inte ovanligt att transporterna uppges ta mycket kortare tid än vad de verkligen tar. En del av sträckorna räknas helt enkelt inte med. Över 60 procent av de undersökta transporterna räknades från uppsamlingsplatser, utan att tiden för frakten dit togs med i beräkningen. 

Långa transporter under svåra förhållanden:

•    Miljontals nötkreatur och får utsätts varje år för påfrestande resor till Mellanöstern och Afrika. 

•    Tiotals miljoner levande fiskar fraktades inom EU under 2019. Fiskarna drabbas ofta av systematisk svält, trängsel och skador på grund av ovarsam hantering av dem.

•    Över 370 000 kalvar togs från sina mammor kort efter att de hade fötts och fick otillräcklig näring under långa transporter.

•    Italien importerade årligen 300 000 lamm, som färdas långa sträckor med bristfällig näring.

•    Tusentals får och nötkreatur transporterades från EU till Centralasien under resor som kunde vara uppåt tre veckor långa.

•    Danmark, Nederländerna och Frankrike har skickat tusentals grisar mycket långa sträckor, till Latinamerika, Afrika och Asien.

Transport

Mot bakgrund av rapportens avslöjanden, kräver Eurogroup for Animals och Compassion in World Farming att EU förbjuder export av levande djur. Dessutom vill de se hårdare djurskyddsregler för djur som transporteras i EU. De här kraven har ett starkt stöd hos EU-medborgarna, enligt opinionsundersökningen Eurobarometer. 

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

Vill du veta mer om vårt arbete? 

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev:

Nyhetsbrev 

Mot bakgrund av rapportens avslöjanden, kräver Eurogroup for Animals och Compassion in World Farming att EU förbjuder export av levande djur.

Läs mer..