ฺฺBBFAW 2018

 Ny rapport: Stora företag sviker lantbruksdjuren

Nyheter

Stora livsmedelsföretag saknar starka djurskyddsstandarder, avslöjar vår rapport som vi tagit fram i samarbete med Compassion in World Farming.

Rapporten Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) avslöjar att djurvälfärd inte ens finns på dagordningen hos flera välkända företag, i motsats till andra stora företag som arbetar hårt för att förbättra djurvälfärden i produktionsledet.

Viktig rankning

BBFAW är den ledande globala mätningen av företags åtgärder för djurskydd. Den rankar 150 globala livsmedelsföretag enligt flera internationella standarder.

Företagen rankas i sex nivåer – nivå 1 är bäst och visar att man är ledande inom djurskydd och nivå 6 är i botten, vilket indikerar att företaget ännu inte har erkänt djurskydd som en affärsfråga.

Frango olhando por entre barras

Detta är åttonde året som rapporten publiceras och den visar specifikt att McDonald's, Starbucks och Subway är bland de tio företag som inte har visat någon påtaglig förbättring i sin rankning sedan 2012.

Allmänt är 64% av bedömda företag i de tre lägre nivåerna; och endast 4% av företagen har ett globalt åtagande att undvika burar för lantbruksdjur.

Miljarder djur lider

Steve McIvor, global chef för World Animal Protection, säger:

"Även om djurskyddsrörelsen börjar ta fart måste mer göras. Utnyttjandet av miljarder djur på fabriksliknande anläggningar orsakar inte bara enormt lidande för djur, det utsätter oss för sjukdomar och sätter oss alla i riskzonen. Lantbruksdjur har lidit under hemska förhållanden länge nog. Det är dags att ändra på det och detta verktyg gör klart vilka företag som leder och vilka som släpar efter.”

Han fortsätter:

"Livsmedelsproducenter, detaljhandeln och restaurangkedjor ignorerar konsumenternas krav på egen risk. Hela 8 av 10 konsumenter tycker det är viktigt eller väldigt viktigt att företaget de handlar hos tar hänsyn till djurskydd.

Rapporten visar dock att djurs lidande har låg prioritet bland de granskade företagen. Analysen är robust och objektiv och inkluderar granskning av publikt tillgänglig information om djurskydd. Vi måste inse konsekvenserna av människans nyttjande av jordens resurser. Utbrottet av covid-19 må ha startat i ett land, men dålig djurhållning som ger uppkomst till sjukdomar är en konsekvens som inte bara förekommer i Kina. Vi behöver se kopplingen mellan konsumtion av djur och sjukdomar som det kan medföra och inte minst lidandet som ligger bakom”.
 

Rapporten (PDF)

Läs mer..