Boy holding white dog in Vanuatu - Disaster response - World Animal Protection

Världens regeringar måste förbinda sig att skydda djur i katastrofer

Nyheter

Att skydda djur vid katastrofer är avgörande för att minska lidandet och trygga livsmedelsförsörjningen och inkomsterna. Vid ett FN-evenemang i Mexiko uppmanade vi regeringar att ta med djuren i katastrofhanteringsplanerna

Regeringarna i Mexiko, Costa Rica och Indien har redan tagit med djuren i sina katastrofberedskapsplaner - men det finns fortfarande många länder som behöver förbinda sig att skydda djuren när en katastrof inträffar.

I förra veckan var vi på FN:s konferens för katastrofberedskap (UNISDR) i Cancun, Mexiko och uppmanade regeringar att förbinda sig att skydda djur i katastrofer.

Djur är viktiga 

Att rädda människors liv är högsta prioritet när en katastrof inträffar - men att skydda djur måste komma god tvåa.

Naturkatastrofer kostar miljarder dollar varje år och att skydda lantbruksdjuren är ett sätt för regeringar att rädda liv och inkomster. Det kan också minska tiden det tar för ett samhälle att återhämta sig efter en katastrof. 

Tillsammans med Mexikos katastrofberedskapscenter var vi värdar för ett sidoevent kallat Resilience from within: protecting animals, securing livelihoods, saving families. Det bidrog till att öka förståelsen för varför det är så viktigt att skydda djur vid katastrofer. 

Gerardo Huertas, som är högsta ansvarig för vårt katastrofarbete, säger:

“När en stor katastrof inträffar är människors överlevnad tätt sammanlänkad med djurens överlevnad. Vi måste minska risken för att fattiga människor förlorar sin boskap genom att stärka deras förmåga att handskas med de katastrofer som inträffar."

Han fortsätter: "En katastrof kan förstöra en familjs årsinkomst och kan dessutom ödelägga ett helt land. Det gör det nödvändigt att stärka beredskapen och förmågan att hantera en naturkatastrof. Genom att hjälpa djur kan vi på ett hållbart sätt säkra inkomster, livsmedelssäkerheten och motståndskraften vid katastrofer.”

7 miljoner djur på 50 år 

I över 50 år har vi arbetat med regeringar, organisationer och samhällen för att minska sårbarheten vid naturkatastrofer.

Under dessa fem decennier har vi sedan 1964 gett hjälp till över sju miljoner djur som påverkats av katastrofer i 250 olika insatser.

Läs mer om vårt arbete för katastrofberedskap och hjälp till djur vid naturkatastrofer >>

Genom att hjälpa djur kan vi på ett hållbart sätt säkra inkomster, livsmedelssäkerheten och motståndskraften vid katastrofer. - Gerardo Huertas, ansvarig för vårt katastrofarbete

Läs mer..