Pressmeddelande: Att rädda djur vid naturkatastrofer räddar även människor

Pressmeddelande: Att rädda djur vid naturkatastrofer räddar även människor

Nyheter

På Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer idag 13 oktober, uppmanar djurskyddsorganisationen World Animal Protection flera av världens regeringar att inkludera djur i sina nationella katastrofberedskapsplaner.

Runt 1,3 miljarder av jordens fattigaste människor är beroende av djur för mat, transport eller inkomst. När katastrofen inträffar blir det förödande för djuren och samhällena som är beroende av dem.

I år har många förödande naturkatastrofer drabbat olika platser på jorden. Efter flera utryckningar uppmanar World Animal Protection fler regeringar att inkludera djur i sina katastrofberedskapsplaner, så att djuren kan skyddas innan katastrofen drabbar dem, i stället för efter.  

När orkanen Irma nådde Antigua och Barbuda lämnades katter, hundar och andra djur kvar – utan ägare och tillsyn. Runt 5 000 djur beräknas ha försvunnit. De som överlevde var förvirrade, hungriga, rädda och skadade – detta hade kunnat undvikas med bättre beredskap. 

Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige säger:

”När stora naturkatastrofer inträffar är överlevnaden och återhämtningen av hela samhällen tätt sammanlänkat med djurens överlevnad. Vi måste minska risken för att husdjur och boskap drabbas genom att stärka samhällenas förmåga att hantera katastrofer. Genom att hjälpa djuren skyddar vi inkomster, livsmedelsförsörjningen och stärker människor vid katastrofer.”

I över 50 år har World Animal Protection samarbetat med regeringar, humanitära organisationer och gräsrotsorganisationer för att minska sårbarheten vid katastrofer, som orsakar skador för miljarder dollar varje år. Hittills har vi gjort 240 utryckningar och hjälpt över sju miljoner djur.

 

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius 

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

 

Läs fler pressmeddelanden

Hittills har vi gjort 240 utryckningar och hjälpt över sju miljoner djur.