Pigs in group housing with enrichment

Nya djurskyddslagen sätter Sveriges i topp på globalt djurskyddsindex

Nyheter

Idag släpper vi vår globala ranking över hur bra olika länders djurskydd är. Sverige placeras bland länderna i topp tillsammans med Österrike och Storbritannien - men ingen av de 50 länderna i rapporten når högsta betyg.

Den nya djurskyddslagen och att Sverige generellt har högre ambitioner än EU får uppmärksamhet, liksom arbetet för att förbättra det globala djurskyddet.

Rapporten konstaterar att Sverige på många områden kan fungera som ett föredöme för andra länder. Bland annat lyfts djurskyddslagen fram och den nya formuleringen om respekt för djuren. Djurskyddslagen ser djur som kännande varelser och att de har ett värde utöver nyttan de kan ha för människor och det är bra, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

Samtidigt får Sverige kritik för att inte vara lika tydlig när det gäller vilda djur. World Animal Protection anser att Sverige bör uppdatera lagstiftning som rör vilda djur i samma riktning. Förekomsten av pälsfarmer, avsaknad av heltäckande förbud mot att använda vilda djur i cirkus samt att Sverige tillåter marina däggdjur i fångenskap får också kritik.

Delfin i fångenskap

Det är inkonsekvent av Sverige att tillåta sådana verksamheter och det drar ner vårt anseende globalt, anser Roger Pettersson, som vill att Sverige snarast inför förbud mot dem.

Sverige får samtidigt lovord för sitt internationella arbete och för att på många områden gå längre än EU.

Sverige har detaljregler för de flesta lantbruksdjuren, bland annat om att kor ska hållas ute på bete sommartid, vilket EU saknar. Vi driver också på internationellt för att djur ska få det bättre. Det märks inte minst inom arbetet mot antibiotikaresistens och för en FN-deklaration om djurs välfärd, säger Roger Pettersson.

Syftet med Animal Protection Index är att uppmärksamma länder som kommit långt med djurskydd men framför allt inspirera länder med låg ranking att arbeta för en förbättring. Exempelvis Iran, Marocko, Algeriet och Vitryssland saknar helt grundläggande djurskyddslagstiftning och flera länders lagar erkänner inte att djur är kännande varelser.

Läs mer om hur länderna placerar sig i jämförelsen. 

Animal Protection Index

Läs mer..