Pigs at indoor farm in China

​​​​​​​World Animal Protection Sverige släpper åtta nya filmer inför valet

Nyheter

Inför höstens val ställer World Animal Protection Sverige åtta ödesfrågor till politiker och väljare. Frågorna förs fram i åtta kortfilmer, som i dag släpps för visning.

Michaela Milivojevic Sandvik, projektansvarig för valkampanjen i World Animal Protection Sverige, säger: 

”Filmerna på omkring en minut vardera är ett helt nytt koncept för oss för att få politiker att ta till sig vårt budskap. Frågorna är inte bara viktiga för djurens välfärd, utan också för folkhälsan och en hållbar miljöpolitik. Vi sitter alla i samma båt. Med valfilmerna vill vi visa att arbetet för djuren är avgörande för hela planeten: om vi behandlar djuren illa, kommer även vi själva att drabbas.”

De nya filmerna kommer att spridas brett under World Animal Protection Sveriges arbete inför valet, via egna kanaler, sociala medier och även skickas direkt till politiker.

Produktionen av filmerna har gjorts i samarbete med den erfarna artbevarandefotografen Tom Svensson, som också är ambassadör för World Animal Protection Sverige.

De åtta valfrågor som tas upp i filmerna är: FN-deklaration för djurens välfärd, global handel med vilda djur, antibiotikaresistens, zoonoser och pandemier, troféjakt, djurfabriker, omställning av livsmedelsindustrin och förbättrat djurskydd.

World Animal Protection Sverige släpper åtta nya filmer inför valet

Systemskifte

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det här är frågor som svenska politiker på alla nivåer måste ta på allvar i sitt arbete: från riksdag och regering ner till kommunnivå. Vi måste radikalt tänka om när det gäller vår relation till djuren och arbeta för ett systemskifte. Filmerna visar tydligt varför djurens välfärd måste vara en högprioriterad fråga på den politiska agendan – både före och efter valet 2022.”

Överanvändning av antibiotika i livsmedelsindustrin skapar antibiotikaresistens och superbakterier, som nu är ett stort globalt folkhälsoproblem. Att djur trängs ihop under stressande förhållanden i djurfabriker ökar risken för sjukdomar, som kan spridas vidare till människor och utvecklas till pandemier.

Livsmedelsindustrins djurtransporter, djurfabriker och skogsskövling förvärrar problemen med växthusgaser och klimatförändringar. Köttindustrins skogsskövling är också ett dödligt hot mot många vilda djur och förstör deras naturliga livsmiljöer. Den omfattande handeln och nära kontakter med vilda djur innebär dessutom allvarliga smittorisker för människor.

Engagemang

Med filmerna vill vi skapa hopp och visa att även om det krävs en stor genomgripande världsförändring, så börjar systemskiftet genom att vi gemensamt tar tag i olika sakfrågor. Svenska politiker och väljare har en viktig roll att spela både för Sverige och en mer djurvänlig och hållbar värld i stort. För det krävs att de snabbt kan ta till sig och identifiera sig med frågorna.

Roger Pettersson säger:

”Tanken är att filmerna med sitt vardagliga tilltal ska skapa ett starkt engagemang och krav på snabba politiska beslut. När du har sett de här filmerna ska du känna en klump i magen av oro och samtidigt att vi tillsammans kan hitta kraftfulla lösningar på problemen.”

De åtta filmerna är iscensatta som spelfilmer, med en klar röd tråd i varje film. Det genomgående upplägget är att två personer samtalar med varandra om ett ämne som bekymrar dem och belyser det ur olika synvinklar.

I slutscenen riktas fokus mot dagens och morgondagens politiker. De uppmanas att fundera över hur mycket de är beredda att engagera sig för att lösa problemen, om väljarna beslutar sig för att lägga sina röster på dem i höst.

Se valfilmerna här

Mer om vårt valarbete

Med valfilmerna vill vi visa att arbetet för djuren är avgörande för hela planeten: om vi behandlar djuren illa, kommer även vi själva att drabbas

Läs mer..