Tiden är inne

Bryr du dig om ditt sällskapsdjur, miljön, din hälsa eller närståendes hälsa? Om svaret är ja, läs vidare!

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Inför valet kommer vi att intensifiera satsningen för en bättre värld för djuren, klimatet och människorna. Vi ska skapa en bättre värld för oss alla och vi vill att du är med.

I år driver vi på World Animal Protection Sverige ett projekt med syftet att lyfta viktiga djurfrågor till politiker inför valet 2022. Vi vill hjälpa politiker i deras arbete kring djurfrågor, genom att bistå med vägledning och kunskap om djurfrågor – vi vill hjälpa politiker hjälpa djur.

Vi är mycket tacksamma om du vill vara med i arbetet inför valet.

Frågor vi fokuserar på 

I valprojektet kommer vi att fokusera på djurfrågor som påverkar:

  • Djurvälfärd
  • Människors hälsa
  • Miljön och klimatet

Dessa frågor är aktuella och brådskande. Bristande djurhållning skapar allvarliga problem som hotar vår miljö, vårt klimat och vår hälsa.

Ett exempel på detta är den pandemi vi just haft, där dålig djurhållning misstänks ha orsakat spridningen av covid-19. Att prata om frågor som rör klimatet eller människors hälsa, kräver alltså först en diskussion om djurs hälsa.

Under projektet kommer vi att ta reda på:

  • Var partierna står i olika djurfrågor idag
  • Vad de anser om våra utvalda djurfrågor
  • Undersökning bland allmänheten för att ta reda på vad olika människor tycker om dessa djurfrågor