Id-märkning av katter

Riksdagen säger ja till märkning och registrering av katter

Nyheter

Idag har riksdagen beslutat om obligatorisk märkning och registrering av katter. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 och Jordbruksverket ska ansvara för registret.

- Det var på tiden att riksdagen beslutade att katter ska märkas och registreras, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

Roger har varit med och arbetat för en märkning och registrering av katter sedan mitten av 1990-talet. Redan 1996 tog regeringen fram ett förslag om krav på märkning av katter. I stort sett alla remissinstanser var positiva, men eftersom det inte fanns något stöd i riksdagen för att katter skulle märkas stannade det hela vid en lagrådsremiss.

Nu har dock en riksdagsmajoritet bestående av S, V, Mp, L och SD fattat beslut om att katter ska märkas och registreras. M, C och Kd röstade mot märkningen.

- De som är emot en obligatorisk märkning motiverar ofta sina ställningstaganden med att det innebär administrativa kostnader, inte minst för lantbrukarna och att de flesta sköter sina katter, säger Roger.

Under remissbehandlingen av förslaget om märkning och registrering var LRF och Jordbruksverket negativa till en obligatorisk märkning och registrering av katter.

- Jag är egentligen inte förvånad över att LRF och Jordbruksverket är emot obligatorisk märkning och registrering av katter. Jordbruksverket ville inte heller ha en obligatorisk märkning och registrering av hundar och LRF är ju en organisation som är till för att främja medlemmarnas lönsamhet. Men det är synd att de inte kan se djurskyddsperspektivet, säger Roger.

Roger Petterssons katt

Katten Leo är givetvis ID-märkt och registrerad. Han har tidigare varit hemlös men bor nu hos vår generalsekreterare Roger Pettersson.

Roger avfärdar helt argumentet att det skulle bli en stor administrativ börda. Regeringen har pekat på att det kommer att kosta runt 80 kronor att registrera sin katt.

- Det tror jag att alla som bryr sig om sin katt har råd med, säger Roger.

Roger har själv en katt som varit hemlös. Givetvis är han både ID-märkt och registrerad. Men räcker det med obligatorisk märkning och registrering av katter för att vi ska lösa problemet för alla de katter som idag är hemlösa?

- Nej, men det är en förutsättning.  Jag vill se mer. När jag satt i Djurskyddslagsutredningen försökte jag få till skrivningar så att samhället skulle stödja det ideella arbete som många lokala kattorganisationer gör idag. Tyvärr gick det inte igenom, men jag tror att det skulle vara bra.

Roger efterlyser också större informationsinsatser, information till kattägare om hur de ska gå till väga för att märka och registrera sina katter och information om hur man sköter sin katt. Han pekar också på att det behövs kunskapshöjande åtgärder mellan olika myndigheter och ett bättre samarbete.

Avslutningsvis vill Roger rikta uppmärksamhet på det fantastiska arbete som Djurskyddet Sverige har bedrivit.

- Djurskyddet Sverige har en stor del i den här framgången. De har oavbrutet kampanjat framgångsrikt för obligatorisk märkning och registrering av katter, faktiskt så sent som för någon vecka sedan utanför riksdagshuset, avslutar Roger.

 

Djurskyddet Sverige har en stor del i den här framgången. De har oavbrutet kampanjat framgångsrikt för obligatorisk märkning och registrering av katter

Läs mer..