Enligt svensk lag har kor rätt att beta gräs utomhus på sommaren, eftersom det är ett naturligt beteende som de mår bra av. Men så kanske det inte är så länge till. Det finns kritiker som vill att kor ska kunna hållas inomhus året runt.

Oroväckande signaler om avskaffad betesrätt för kor

Nyheter

Den 30 juni ska utredningen om svensk livsmedelsproduktion vara klar med sitt arbete. Enligt Dagens Nyheter kan utredningen då föreslå att betesrätten för kor ska avskaffas. Det skulle vara en stor skandal för djurskyddet – vi kräver att regeringen står upp för kornas välfärd!

Det var för ett år sedan som regeringen tillsatte utredningen Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd. I uppdraget från landsbygdsminister Peter Kullgren ingår att titta på hur konkurrenskraften hos svenska bönder påverkas av våra djurskyddsbestämmelser.  

Nu, mindre än två månader innan landsbygdsministern ska ta emot slutbetänkandet, skriver Dagens Nyheter (Astrid Lindgren-lagen kan rivas upp, 4 maj) att det finns uppgifter om att det pågår en långt framskriden diskussion om att ta bort betesrätten för mjölkkor som går fritt inomhus – kor i så kallad lösdrift”.  

Amanda Dahlberg, som är agronom och sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger: 

Den här diskussionen DN skriver om är mycket oroväckande och skulle kunna drabba många kor i mjölkindustrin väldigt hårt. Forskningen visar tydligt att bete är viktigt för kornas välfärdnågot som bland annat bekräftas av både Jordbruksverket och EU:s myndighet för livsmedelsäkerhet, EFSA. Utomhusvistelsen kan förbättra kornas hälsa genom att de får mer motion, att det mjukare underlaget jämfört med inomhusgolv minskar risken för skador på ben och klövar och att de överhuvudtaget får möjlighet att bete sig naturligt i en miljö som kan vara betydligt mindre stressande än en ladugård.   

Ifrågasatt rätt  

Beteskravet för kor går tillbaka till den nya djurskyddslagen som klubbades igenom i riksdagen 1988. Rätten att vara ute och beta varierar mellan 60 och 120 dagar per år, beroende på var i landet korna finns. Däremot gäller beteskravet inte för tjurar och kalvar yngre än sex månader.  

Lantbrukarnas Riksförbund LRF har tydligt markerat att bönderna själva borde få bestämma hur mycket deras kor ska få vara utomhus. LRF anser att kravet på utevistelse gör att svenska bönder får svårare att konkurrera med livsmedelsproducenter i andra länder.   

Just nu pågår försök i Sverige med att hålla kor inomhus året runt. De här studierna genomförs av Växa, som är ett rådgivningsföretag kopplat till LRF och omfattar omkring 1 500 kor  

Jag vill beta-kampanjen  

För att skydda kornas betesrätt har World Animal Protection och flera andra organisationer startat kampanjen Jag vill beta. Med kampanjen vill vi inte bara att regeringen ska bevara den nuvarande betesrätten, utan också utvidga den så att den även gäller tjurar och kalvar – utveckling i stället för avveckling.  

Amanda Dahlberg säger:  

Det skulle vara ett mycket allvarligt bakslag för kornas välfärd om betesrätten avskaffas. För att vi ska lyckas med Jag vill beta-kampanjen är det nu viktigt att visa att vi är många som vill slå vakt om betesrätten. Därför har vi startat en namninsamling som vi kommer att överlämna till landsbygdsminister Peter Kullgren i juni.  

 

Skriv under namninsamlingen här  

 

 

Du behövs!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare. Tillsammans är vi World Animal Protection.

Var med och skapa en djurvänligare värld!

Ja, jag vill hjälpa djur  

Läs mer..

Inte en enda elefant hade lyckliga ögon

Nyheter

Lina Dahl, som är kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, kom nyligen hem från en resa till Thailand. Här berättar hon om sina starka möten med elefanter i Ayutthaya Elephant Palace, som är en välkänd turistattraktion.

”Det är dags att visa resultat och transparens i bevarandeprojekt”

Nyheter

Journalisten och opinionsbildaren Gurgin är engagerad i djurparksfrågan. Han höll ett kritiskt och uppskattat tal under World Animal Protections riksdagsseminarium om djurparker förra året. Här berättar han vad han tycker om SVT:s nya dokumentärserie ”Djurparkskriget”.

Regeringen vill att restauranger ursprungsmärker sitt kött

Nyheter

Restauranger och storhushåll ska ge konsumenter information om varifrån köttet de använder kommer. Att regeringen tar det här steget är något World Animal Protection länge efterfrågat.