OK eller KOKO?

Stor studie visar att kor och kalvar mår bäst tillsammans

Nyheter

Vår kampanj för att kor och kalvar ska få vara tillsammans i mjölkindustrin får nu starkt stöd av en omfattande internationell vetenskaplig studie.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Den här forskningsrapporten, som är den första i sitt slag, är en viktig sammanställning av situationen för djuren i mjölkindustrin i olika länder. Studien visar tydligt hur viktigt det är för djurens välfärd att kor och kalvar inte skiljs åt vid födseln utan i stället får vara tillsammans. Det här är helt i linje med den kampanj vi just nu driver för kor och kalvar i den svenska mjölkindustrin.”

Den omfattande studien är ett samarbete mellan forskare vid Köpenhamns universitet, Wageningen Livestock Research, Royal Veterinary College i London, University of Bristol och Humboldt-Universität i Berlin.

Forskarna kontaktade 70 av världens mest framstående experter på nötkreatur i livsmedelsindustrin, för att de skulle bedöma djurvälfärden för olika typer av djurhållning. De flesta av de deltagande experterna är verksamma i Europa och Nord- och Sydamerika.

Låt ko och kalv växa upp tillsammans

Tidig separation

Experterna kunde konstatera att det genomgående i olika länder finns stora brister i djurvälfärden för djuren i mjölkindustrin. Så fort korna har fött kalvar kan de mjölkas och tas då snabbt in i den mjölkproduktionen för försäljning. Därmed hindras ko och kalv från att vara tillsammans och kalvarna får inte dia sina mammor.

Mjölken samlas in upp till tre gånger dagligen, vanligen minst 305 dagar om året. Den här stressiga produktionsprocessen präglar i hög grad kornas och kalvarnas välbefinnande. Bland annat leder produktionskraven till att kor och kalvar i mjölkindustrin rutinmässigt separeras redan kort efter att kalvarna har fötts.

Forskarna konstaterar att den tidiga separationen påtagligt försämrar kornas och kalvarnas välfärd. Längre tid tillsammans skulle kunna vara en konkret åtgärd för att förbättra situationen för kor och kalvar i mjölkindustrin. Forskarna efterlyser också större utbildningsinsatser, eftersom det inte är ovanligt att helt outbildade personer har ansvar för djuren.

Låt ko och kalv växa upp tillsammans

Kampanj för kor och kalvar i Sverige

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vi driver nu en kampanj för att kor och kalvar i den svenska mjölkindustrin ska få vara tillsammans. Den naturliga avvänjningstiden för ko och kalv är omkring tio månader. Den tidiga separationen i mjölkindustrin är inte acceptabel och kan skapa mycket lidande för både kor och kalvar.”

När ko och kalv tidigt skiljs från varandra kan kalven tas till en ensambox eller kalvhydda. Där har den mycket begränsad möjlighet att ha kontakt med andra kalvar. Kalven får hållas på det här sättet tills den är åtta veckor. Den tidiga separationen rimmar illa med kors och kalvars naturliga beteenden. Om de får möjlighet, lever de gärna i grupper med varandra.

Separationen skapar stressreaktioner hos både ko och kalv. Kon börjar ofta råma när kalven tas ifrån henne och kan fortsätta med det under flera dagar. Kalvar som inte får vara med sin mamma och dia uppvisar i större utsträckning ohälsa genom beteendestörningar, som att de suger på varandra, så kallad cross sucking, och rullar med tungorna på ett onaturligt sätt.

Det finns också fysiska hälsofördelar med att ha ko och kalv tillsammans. Kalvar som får gå med sin mamma och dia får en bättre tillväxt än kalvar som inte får den möjligheten. Samvaro mellan ko och kalv under råmjölksutfodringen kan också leda till ett större upptag av antikroppar, som kan bidra till att stärka kalvens immunförsvar mot sjukdomar.

Julia Engqvist säger:

”Stöd vår kampanj för kor och kalvar i mjölkindustrin. Var med och visa politiker, mjölkproducenter och handlare att vi är många som tycker att ko och kalv ska få vara tillsammans. Skriv på vår namnlista.”

Skriv på

Studien visar tydligt hur viktigt det är för djurens välfärd att kor och kalvar inte skiljs åt vid födseln utan i stället får vara tillsammans.

Läs mer..