Subway i USA förbättrar välfärden för kycklingar

Subway i USA förbättrar välfärden för kycklingar

Nyheter

Vi uppmanar snabbmatsrestauranger runt om i världen att följa Subway och förbättra välfärden för slaktkycklingar hos sina leverantörer

God nyhet - Subway i USA förbinder sig att ge kycklingar mer utrymme, dagsljus och berikning senast år 2024.

Företaget har också kommit överens med oss om att tillåta oberoende experter att inspektera farmerna och uppdatera oss regelbundet.

Följer goda förebilder

Vi är så glada att kycklingar äntligen kan börja få bättre välfärd. Ikoniska restauranger som Burger King, Starbucks med flera svarar upp mot konsumenternas krav och förbinder sig att förbättra kycklingvälfärd i USA. 

Men vi behöver fortfarande se snabbmatsgiganter som KFC, Pizza Hut, Dominos och Nando’s följa efter och förbinda sig att förbättra villkoren för kycklingar. Vi förväntar oss också att  fler företag utanför USA agerar.

Informerar konsumenter om det dolda lidandet

Runt 60 miljarder slaktkycklingar föds upp för att bli mat. 

Uppskattningsvis två tredjedelar av dessa (40 miljarder) lever i torftiga, överfulla skjul med lite eller inget dagsljus eller frisk luft. De saknar ofta möjlighet att picka, födosöka, utforska eller sandbada. 

I vår globala enkätundersökning sade 81% av de svarande att de inte skulle köpa kyckling från en snabbmatskedja om de visste att den haft svåra hälsoproblem på grund av dålig industriell uppfödning. 

Jonty Whittleton, global chef för vårt arbete med lantbruksdjur, säger: “Allt eftersom konsumenter lär sig mer om de fruktansvärda förhållanden som kycklingar föds upp i, ökar deras förväntningar på att veta varifrån maten på deras tallrik kommer. Vi vill ha fler snabbmatsföretag som förbinder sig att följa vissa grundkriterier, som gör att fåglar föds upp med bättre välfärd och får mer utrymme, dagsljus och berikning som ger dem något att sysselsätta sig med.”

“Allt fler företag är med och vill stoppa det dolda lidandet för kycklingar men ännu fler behövs. Det finns de som bara avvaktar och det är dem vi vill se göra förbättringar.”  

Under förra året stöttade hundratusentals människor vår kampanj för att ge kycklingar bättre liv och uppmana snabbmatskedjor att förbättra livet för kycklingar. Läs mer om kampanjen här >>

“Allt fler företag är med och vill stoppa det dolda lidandet för kycklingar men ännu fler behövs - Jonty Whittleton, global chef för vårt arbete med lantbruksdjur

Läs mer..