Handel med vilda djur

Myrkott får högsta bevarandestatus i Kina 

Nyheter

Fantastiska nyheter! Kina har strukit myrkott från listan för traditionell medicin och gett de högsta skydd. 

Det är ett stort steg i rätt riktning. Vi fortsätter jobba för att alla vilda djur ska bort från denna lista. Kina har även uppgraderat myrkottens skydd till samma höga nivå som för jättepandan.  

Myrkott tros ha fört coronaviruset från djur till människor. Nu har Kina gett denna fjälliga insektsätare högsta bevarandestatus. 

Inte längre på listan 

Det är en mycket god nyhet att myrkotten nu har tagits bort från den kinesiska farmakopén. Det är en officiell lista över läkemedels sammansättning och användning i traditionell kinesisk medicin. Den innehåller många olika örter men också kroppsdelar från djur som björngalla, tigerben och fjäll från myrkottar. 

“Det finns ett brett utbud av växtbaserade alternativ till de animaliska ingredienser som används i traditionell medicin”, säger Gilbert Sape. 

Myrkott har nu tagits bort från farmakopén, och nu fortsätter arbetet med att få bort även andra djurdelar från den listan. 

Myrkottens fjäll

Gilbert Sape, som är ansvarig för arbete för att stoppa exploateringen av vilda djur för traditionell medicin på World Animal Protection, säger: 

”Den kinesiska myrkotten är allvarligt hotad och de andra sju arterna av myrkott hotas av utrotning, så att uppgradera myrkottars skydd till högsta nivå är ett mycket välkomnat beslut.” 

”Myrkottskött anses vara en delikatess i Kina och Vietnam, och deras fjäll används i traditionella kinesiska läkemedel. Ändå finns det inga vetenskapliga bevis för att myrkottsfjäll har några terapeutiska egenskaper eller hälsofördelar. Ett stort antal örter och syntetiska produkter kan ersätta de vilda djur som används i traditionell kinesisk medicin.” 

Grogrund för farliga sjukdomar 

”Myrkottar fångas in i naturen och sätts ofta i smutsiga, trånga burar, vilket skapar en dödligt farlig grogrund för sjukdomar och orsakar enormt lidande. För att skydda dessa hotade arter är det absolut nödvändigt att de tas bort från listan på kinesisk traditionell medicin, att deras livsmiljöer skyddas och att tjuvjakten samt konsumtionen minskar.” 

Myrkott får högsta bevarandestatus i Kina

"Ett permanent förbud mot handel med vilda djur är den enda långsiktiga lösningen för att se till att vilda djur får fortsätta vara vilda, för att stoppa djurens lidande och för att förebygga stora hälsoepidemier." 

Utbredd handel 

Myrkott tros vara det däggdjur som det handlas mest med i världen. Cirka en miljon myrkottar beräknas ha tagits från det vilda under det senaste decenniet. 20 ton myrkottar och deras kroppsdelar köps och säljs internationellt varje år. Detta enligt TRAFFIC, ett övervakningsnätverk för handel med vilda djur. 

Kina meddelade nyligen att de uppgraderar alla arter av myrkottar från andraklassigt till förstklassigt skydd med tanke på deras snabbt minskande antal till följd av att de fångas in från det vilda så mycket samt förstörelsen av deras naturliga livsmiljöer. Detta rapporterade den kinesiska statliga tidningen Global Times. 

Landets djurskyddsmyndighet uppger att den kommer att arbeta mer för att skydda och rädda arten med åtgärder som inkluderar förbättring av deras livsmiljö, stoppa tjuvjakten och handeln samt att inrätta ett skyddsforskningscenter och genbank för myrkotten. 

Hjälp oss att stoppa handeln med vilda djur

Skriv på nu

Läs mer..