Stoppa den globala handeln med vilda djur. För alltid

Enormt många vilda djur föds upp eller fångas in från det vilda varje dag och hamnar i den globala multimiljardhandeln – för att bli husdjur, traditionell medicin och underhållning.

Handeln med och konsumtionen av vilda djur ökar risken att sjukdomar övergår till människor, vilket leder till dödliga utbrott som SARS och nu Covid-19. Vi kan inte längre ignorera farorna med att utnyttja vilda djur. Förutom djurens lidande måste vi stoppa handeln nu för att förhindra framtida globala hälsokatastrofer och skydda miljön för kommande generationer. 

Följder för djuren

Vilda djur säljs på marknad

Djurhandeln drivs av efterfrågan på exotiska husdjur, traditionell medicin och till underhållningsindustrin. Miljontals vilda djur som lejon, tigrar, björnar, papegojor, ormar, ödlor och uttrar fångas varje år för att säljas vidare. Efter att de tagits från sin naturliga miljö läggs de i säckar, för att sedan fraktas i olämpliga lådor och burar över hela världen. Många av djuren överlever inte resan.

Fruktansvärda förhållanden orsakar ofattbart lidande för de vilda djuren som beräknas omsätta 7-23 miljarder US-dollar årligen.

  • Fabriksuppfödda björnar tappas på galla med metallrör. Gallan används sedan i traditionell medicin.
  • Afrikanska grå jako fångas i fällor med bete som preparerats med lim, sedan tas deras vingar bort och fåglarna transporteras runt om i världen.
  • Tigrar sitter fastkedjade och drogas för att turister ska kunna fotograferas med dem.

Det är dags för oss att tillsammans avsluta det hemska utnyttjandet av vilda djur som orsakar ett enormt lidande för miljontals djur och också äventyrar människors hälsa.

Vanliga frågor

Ett vilt djur är en art som inte har en historia som tam eller bli tämjda av människor, eller gått igenom lång selektiv avel av människor för särskilda “önskade” egenskaper. Generellt sett innebär de förändring i både beteende och utseende.

Vilda djur som föds upp i fångenskap har fortfarande kvar sina komplexa sociala, fysiska och beteendemässiga behov, som är anpassade till deras naturliga levnadsmiljö.

Vi begär ett globalt handelsförbud mot vilda djur, avsett för vilda djur som är inblandade i icke nödvändig handel för kommersiell vinst (som användning som exotiska husdjur, traditionell medicin och underhållning) eller vilda djur som fötts upp i fångenskap eller fångats i naturen. Vi inkluderar inte växter, fiske som levererar till livsmedelsindustrin, vilda djur som jagas för försörjning eller annan handel med vilda djur som anses nödvändig för människors överlevnad.

Världshälsoorganisationen(WHO) klassar zoonoser som sjukdomar och infektioner som överförs naturligt från ryggradsdjur, inkluderat fåglar, fiskar, amfiber, reptiler och däggdjur till människor. Över 60% av alla infektionssjukdomar är zoonotiska och 72% av dessa antas komma från vilda djur.

Risker för den globala hälsan på grund av hotet med zoonotiska sjukdomar finns där i all typ av djur handel med vilda djur, både lagligt och olagligt. Detta inkluderar fångst, jordbruk, transport, konsumtion och fångenskap.

Handel med vilda djur är ett känt hot mot djurens välbefinnande, folkhälsan och ekonomier, oavsett hur vilda djur säljs. Förutom risken för folkhälsa och bevarande av vilda djur känner de vilda djuren stress, spänning, rädsla och smärta och lider oerhört av detta.

2020, efter utbrottet av Covid-19, lanserade vi ett globalt initiativ för att uppmana världens mäktigaste länder att införa ett globalt förbud mot handel med vilda djur vid G20-mötet i november. Vi vädjar till alla G20- regeringarna.

Med hjälp av våra supportrar runt om i världen ökar vi medvetenheten och sätter press på världens ledare att införa och upprätthålla ett förbud för att stoppa handeln med vilda djur och hjälpa till att förhindra framtida zoonotiska sjukdomar.

Ett globalt handelsförbud skulle vara ett viktigt steg mot att förhindra ytterligare avel av vilda djur i fångenskap, tjuvjakt på vilda djur, djurs lidande samt människors hälsorisker. Det skulle minska antalet vilda djur som handlas med. Företag och institutioner vill inte att deras varumärke ska förknippas med illegal handel med vilda djur och en politisk åtgärd skulle vara en bra åtgärd för en bredare helhet. Det skulle även behövas strikta tillämpningsföreskrifter och beteendeförändringsprogram för att minska konsumenternas efterfrågan för att förhindra att handeln med vilda djur fortsätter men sker idet fördolda.

Om du redan skrivit på vår namninsamling för att få ett slut på denna globala handel med vilda djur, finns det mer du kan göra för att stödja vår kampanj för en bättre värld utan en global handel med vilda djur.

I november samlas ledarna för världens mest inflytelserika länder för att diskutera pandemins påverkan på världsekonomin och samordna globala åtgärder. En åtgärd måste vara ett beslut om att stoppa den globala handeln med vilda djur för gott. Det kan stoppa framtida pandemier och skydda miljontals djur.

Vilda djur - inte underhållning

Elefanter uppträder för turister

Skapa en hållbar industri utan lidande

Tusentals vilda djur fångas i vilt tillstånd och misshandlas för att få dem att uppträda för turister. 

Elefanter, tigrar, delfiner, björnar och många andra vilda djur plågas inom turistindustrin. Vi kräver en fullständig översyn av hur vilda djur i fångenskap behandlas. Som en hållbar, långsiktig lösning förespråkar vi ett förbud mot att fånga in vilda djur, för att säkerställa att kommande generationer skonas från detta lidande.

Turister har också betydande makt för att vända ryggen åt oetisk underhållning och kan istället välja att se vilda djur i deras naturliga livsmiljö eller stödja djurvänliga anläggningar. Läs mer om underhållning med vilda djur här. 

Nu är det dags att tillsammans få ett slut på lidandet för vilda djur

Apa hålls i fångenskap för att säljas