Tjuvjakt på myrkottar – den brutala verkligheten

Tjuvjakt på myrkottar – den brutala verkligheten

Nyheter

Smygtagen film visar det hemska ögonblicket då en skräckslagen myrkotte infångas och dödas i den indiska delstaten Assam. Fjällen från myrkotten ska säljas på svarta marknaden och användas i traditionell asiatisk medicin.

Den upprörande filmen togs med mobilkamera av en utredare som arbetade åt oss och WildCRU (Oxforduniversitetets enhet för bevarande av vilda djur). Tillsammans har vi granskat tjuvjakt i Assam under två års tid.  

 

Ett hemskt lidande 

Den vettskrämda myrkotten gömmer sig från jägarna i ett ihåligt träd och klänger sig fast allt hon kan när hon dras i svansen.  Jägarna försöker hugga sönder trädet med en yxa men tänder sedan eld på det för att röka ut djuret. När myrkotten håller på att kvävas och förlora medvetandet gör den ett sista försök att bli fri, men misslyckas.

Hon tillfångatas, läggs i en säck och tas till hyddan där nästa lidande väntar. Myrkotten blir upprepade gånger slagen med en machete tills hon börjar blöda och inte längre rör sig. Då slängs hon ner i en gryta med kokande vatten, kanske fortfarande vid liv. Efter kokningen dras fjällen av och säljs på svarta marknaden.  

Världens mest illegalt handlade däggdjur 

Myrkottar har fått ryktet att vara däggdjuret som det handlas mest med i världen. Det finns åtta arter av myrkottar, fyra i Asien och fyra i Afrika. Medan det finns många bevis på hur vanlig handeln med myrkottsfjäll är, visar vår film hur grym och plågsam den är för dessa harmlösa djur. 

 

img_0356

Fotograf: Tom Svensson

Myrkottar ses som fjällförsedda myrslokar, men de är närmare släkt med katter och björnar. De är det enda däggdjuret med fjäll, som skyddar dem från rovdjur. Tragiskt nog är det just fjällen som är drivkraften bakom den olagliga handeln med myrkottar, som har gjort dem starkt utrotningshotade.

Tillförlitliga siffror på hur många myrkottar som finns kvar i det vilda saknas men man tror att en miljon myrkottar infångades mellan 2000 och 2013. Du kan läsa mer om den fruktansvärda handeln i vår rapport, Suffering at scale – pangolin poaching for the traditional medicine trade. 

Varför tjuvjagas myrkottar? 

Myrkottsfjäll används i traditionell asiatisk medicin, särskilt i Kina och Vietnam. Fjällen är gjorda av keratin, samma material som människonaglar och hår och de har ingen bevisad medicinsk effekt. I några länder anses dessutom myrkottar vara en delikatess och fjällen används som smycken eller i ritualer.

Bekämpa den illegala handeln 

Dr. Neil D’Cruze, som ledde graskningen och är World Animal Protections expert på vilda djur säger:  

Kvävd av rök, misshandlad och kokt levande – det är fruktansvärt att utsättas för och det är tydligt att myrkottarna lider enormt. Filmen visar hur extremt brutal jakten är. Det handlar inte bara om bevarande utan är en viktig djurskyddsfråga. Om vi vill skydda myrkottar från lidande måste vi bekämpa den illegala handeln med vilda djur.

Professor David Macdonald, som arbetar på den zoologiska avdelningen på WildCRU säger:

Den alltmer ökande efterfrågan på traditionell asiatisk medicin gör myrkottar till ett lönsamt byte. Det är lätt att se varför de utnyttjas i kommersiellt syfte, eftersom fjäll från ett enda djur kan inbringa en livsomvälvande summa pengar för människor i dessa områden, men det är inte hållbart. Antalet myrkottar i det vilda sjunker.

Hur myrkottar kan räddas 

  • För att bekämpa den globala handeln med kroppsdelar och fjäll vill vi uppnå:   
  • Starkare efterlevnad av nationella och internationella lagar och överenskommelser 
  • Att myrkottar tas bort från den kinesiska farmakopén - den traditionella medicinhandboken för industrin
  • Investeringar i och marknadsföring av syntetiska alternativ   
  • Kombinerade och samordnade insatser av regeringar, organisationer och de som är inblandade i traditionell asiatisk medicin för att få bort efterfrågan på myrkottsbaserad medicin, särskilt i Kina och Vietnam   
  • Stöd till alternativa inkomstkällor som lindrar fattigdomen och ökad utbildning till byarna där myrkottar finns – för att stoppa slakten 

Läs mer i vår rapport (på engelska) 

Läs mer..