Dogs in Sri Lanka after floods and landslides - World Animal Protection

Hjälp har anlänt till tusentals djur i översvämmat Sri Lanka

Nyheter

Nödhjälpspaket och veterinärhjälp har nått fram till naturkatastrofdrabbade Sri Lanka. Djuren lider och tusentals människor behöver friska djur för att kunna överleva och bygga upp sitt liv på nytt.

Vi organiserar och leder mobila veterinärteam till områden som påverkats av översvämningar och jordskred i sydvästra Sri Lanka för att ge nödhjälp åt både husdjur och boskap. Katastrofhjälpen kommer att kunna ge livsnödvändig hjälp till tusentals djur. 

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, säger:

"Översvämningarna och jordskreden är ödeläggande för både människor och djur. Vårt katastrofhjälpsteam och veterinärexperter är på plats för att ge hjälp som desperat behövs. Lidandet som djuren ställs inför är ofta osynliga för omvärlden eftersom dess ögon bara ser det mänskliga lidandet. Men djuren lider på samma sätt som människor och behovet av mat och medicin är lika stort för att förhindra sjukdomar."

På plats i sydvästra Sri Lanka gör vi följande:

  • Ger omedelbar hjälp till djur som är skadade efter översvämningen och ger dem förutsättningar att överleva.
  • Delar ut överlevnadspaket, inklusive bandage och medicin för skadade djur, för att förhindra diarré, lunginflammation och andra sjukdomar som är vanliga efter översvämningar.
  • Värderar, tillsammans med regeringen, hur mycket ytterligare hjälp som behövs på kort och lång sikt.
dog_behind_wheel_in_sri_lanka_0

Djurskydd är avgörande

Människors långsiktiga återhämtande efter en katastrof är sammanknutet med deras djurs välmående.

Samhällena och människorna som drabbats av översvämningarna är vanligen beroende av sitt jordbruk för att överleva och om deras djur räddas får de en stabilitet inför framtiden.

En tredjedel av jordens befolkning beräknas vara beroende av djur för inkomster, transport eller arbete.

Läs mer om vårt arbete med katastrofdrabbade djur >>

En tredjedel av jordens befolkning beräknas vara beroende av djur för inkomster, transport eller arbete.

Läs mer..