Vores arbejde med at vaccinere hunde mod rabies har inspireret flere afrikanske lande - senest Ghana.

Ghanas hundar ska skyddas mot rabies

Nyheter

Efter Sierra Leone – nu följer Ghana efter och har börjat vaccinera hundar mot den dödliga sjukdomen

Vi har tidigare berättat om situationen i Sierra Leone. Där kan vi tack vare generösa donationer nu arbeta för att skydda hundar och ge dem ett bättre liv.

Vårt globala arbete för hundarna inspirerar också till förändringsarbete i flera andra länder i Afrika – och nu senast Ghana. I september lanserade landets regering sitt första program för att utrota rabies. Hittills har fler än 2 000 hundar blivit vaccinerade i södra Ghana, och 985 skolor i fem olika städer har involverats i vårt utbildningsprogram.

1020947

Rabiesprogrammet ska spridas till resten av landet

Detta är ett pilotprojekt och om det visar sig framgångsrikt kommer det att spridas till fler regioner i landet. Emily Mudoga leder vårt arbete för hemlösa hundar och husdjur i Afrika. Hon har delat med sig av sin expertis till de ghanesiska myndigheterna och är mycket positiv över hur projektet fortskrider.

"Ghanas regering har inspirerats av vår framgång i Zanzibar där rabies nu nästan är helt utrotad samt vårt arbete tillsammans med den kenyanska regeringen och inom det panafrikanska rabiesnätverket (PARACON). Precis som Kenya vill Ghana utveckla en nationell strategi för bekämpning av rabies.”

1020933

Skolbarn i 985 skolor undervisas i hur man förebygger och behandlar rabies.

Många rabiesdödsfall rapporteras inte

"Under 2016 rapporterades 47 dödsfall bland människor i samband med rabies i landet. Men i verkligheten är det årliga antalet dödsfall mycket högre," säger Emily.

De flesta människor som smittas av rabies åker inte till sjukhuset. Det beror på att rabiesbehandlingen är dyr och många människor bor långt från närmaste sjukhus. Dessutom är det brist på kunskap kring hur man förebygger och behandlar rabies. Därför rapporteras inte alla som dör av sjukdomen.

Hundar symbol för styrka och mod

Emily är väldigt optimistisk till Ghanas inställning att stoppa rabies och befolkningens engagemang i frågan.

”Ghananerna står nära sina hundar. I Ghana ses hundarna som en symbol för styrka och mod. Människor vill skydda sig och sina hundar och barn mot det lidande som rabies orsakar.” 

1020937

Läs mer om vårt arbete för att vaccinera hundar mot rabies

Just nu pågår vaccinationsprojektet i Sierra Leone - vill du ge ett bidrag till vårt arbete? 

Ge en gåva idag

Ghananerna står nära sina hundar. I Ghana ses dem som en symbol för styrka och mod.