Tiger i fångenskap

Apollo tar täten för djurvänlig turism

Nyheter

Redan 2014 tog Apollo, ett av Sveriges största reseföretag, bort aktiviteter där vilda djur exploateras, som elefantridning och att simma med delfiner, i samarbete med oss.  

Apollo tar avstånd från alla aktiviteter där vilda djur exploateras och gör inga utflykter eller aktiviteter med djur i fångenskap.

På frågan hur de upplevt samarbetet svarar Clara Larsson, pressansvarig på Apollo:  

"Vi är stolta över vårt samarbete. Det innebär en extra kvalitetssäkring av de utflykter som vi erbjuder våra kunder, dessutom har World Animal Protection en mycket viktig och rådgivande roll hos oss när det kommer till djurvänlig turism. Vi får värdefull vägledning i vårt beslutsfattande och vi har en stor respekt och förtroende för World Animal Protection."

Hur har responsen varit från era kunder?

"Enbart positiv. I Sverige bryr vi oss generellt mycket om både djur och natur och det märks att våra kunder uppskattar vårt arbete för en hållbar turism."

Delfin i fångenskap tvingas underhålla turister

Delfin tvingas underhålla turister

Turism är idag en av världens största arbetsgivare och skapar efterfrågan på hotell, restauranger, transport och shopping, som i sin tur ger många nya arbetstillfällen och ett inflöde av kapital.  

Clara Larsson delar gärna följande tips till reseföretag som också vill bli djurvänliga:

  • Se över de utflykter man erbjuder så att de inte missgynnar djur eller natur
  • Se över hur djurhållningen ser ut på destination och informera /avråd era kunder från ta del av aktiviteter där djur exploateras.
  • Behöver man rådgivning eller är osäker på hur man ska förhålla sig - kontakta Word Animal Protection.
  • Var tydlig med er ståndpunkt, både internt på företaget och i kommunikationen med kunderna.

Vi är stolta över vårt samarbete. Det innebär en extra kvalitetssäkring av de utflykter som vi erbjuder våra kunder.

Läs mer..