Chickens crowded in an intensive farming system.

Superbakterier från djurfabriker katastrof för folkhälsan i världen

Nyheter

Överanvändningen av antibiotika i livsmedelsindustrin är en tickande ohälsobomb. Redan nu bidrar djurfabrikerna till att runt en miljon människor dör varje år – och den siffran kan mer än fördubblas på 25 år. Det visar en alarmerande undersökning som World Animal Protection gjort i samarbete med universitetet i Bologna.

Amanda Dahlberg, World Animal Protection Sverige, säger:

”Varje år hålls omkring 80 miljarder landlevande djur i världens djurfabriker – många under väldigt svåra förhållanden. Vår rapport visar att det finns ett tydligt samband mellan djurfabrikernas överanvändning av antibiotika och allvarliga hot mot folkhälsan. Nu måste världens beslutsfattare och livsmedelsproducenter agera snabbt för att stoppa djurfabrikernas spridning av superbakterier.”

Undersökningen ”Global public health cost of antimicrobial resistance related to antibiotic use on factory farms” är en banbrytande global kartläggning av spridningen av superbakterier från kött- och mjölkindustrin. Resultatet är mycket oroväckande.

Miljontals döda

Omkring tre fjärdedelar av världens antibiotika används på djur i djurfabriker. Den användningen är starkt kopplad till dålig djurvälfärd. Över 80 procent av antibiotikan ges inte till sjuka djur, utan används för att förebygga sjukdomar hos friska djur som lever under grymma förhållanden och för att öka djurens vikt.

Överanvändningen av antibiotika skapar en farlig grogrund för att farliga super­bakterier ska kunna utvecklas. De är svåra eller omöjliga att behandla med antibiotika och kan spridas från djuren till människor som använder animaliska livsmedel. Faran med multiresistenta bakterier förstärks också av att de kan läcka ut från djurfabriker och förorena vattendrag i närheten. Därmed kan de få ännu större spridning till djur och människor via vattnet.

I dag orsakar superbakterier som är vanliga i djurfabriker runt en miljon dödsfall i världen varje år. Om utvecklingen fortsätter som nu beräknas dödligheten att fördubblas till 2050.

Kritiskt vägskäl

Amanda Dahlberg säger:

”Vi befinner oss vid ett kritiskt vägskäl. För att slå vakt om folkhälsan, djurens välfärd och miljön uppmanar World Animal Protection världens länder att ställa om sin matproduktion. För hela planetens bästa är det viktigt att vi nu väljer en mer hållbar väg, med ett stopp för nya djurfabriker och en större andel växtbaserade livsmedel. Överanvändningen av antibiotika måste fasas ut för de djur som fortfarande finns kvar i livsmedelsindustrin”.

En glädjande utveckling är att EU 2022 begränsade överanvändningen av antibiotika till djur, för både snabb tillväxt och förebyggande av sjukdomar. Men den globala helhetsbilden är mycket dyster – även i Europa. Antalet djurfabriker i EU har vuxit snabbt under de senaste decennierna och antibiotika­resistens är nu ett av Europas allra största folkhälsoproblem, med över 30 000 dödsfall per år.

Den globaliserade handeln gör att djurfabrikernas superbakterier kan spridas fort mellan länder och världsdelar med katastrofala följder. Risken är uppenbar för en snabb ökning av djurfabrikernas produktion utanför EU. Efterfrågan på kött förväntas öka markant fram till 2030: med 30% i Afrika, 18% in Ostasien, 12% i Latinamerika och 9% i Nordamerika.

Till rapporten

Var med och skapa en djurvänligare och hållbarare värld!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande både i Sverige och andra länder. Runt om i världen stödjer vi insatser på plats för att hjälpa utsatta djur. Som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag.

Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Därmed bidrar vi till en mer hållbar planet, med mindre klimatförändringar och smittspridning mellan djur och människor.

Våra insatser för djuren hade inte varit möjliga utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Hjälp djuren

För hela planetens bästa är det viktigt att vi nu väljer en mer hållbar väg, med ett stopp för nya djurfabriker och mer växtbaserade livsmedel.

Läs mer..