plant based meal

Vår plan för växtbaserad omställning presenteras för FN

Nyheter

Just nu pågår FN:s klimatkonferens i tyska Bonn. Vi är på plats för att presentera vår strategi för en växtbaserad omställning av dagens livsmedelsindustri – både för klimatets och djurens skull.

Julia Engqvist, kampanjansvarig för djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige säger:

”Det är dags att avveckla djurhållning i djurfabriker, för att vi ska kunna skapa en djurvänlig och hållbar framtid. Uppfödningen i djurfabrikerna leder till stress och dålig djurvälfärd i trånga, stimulanslösa miljöer, där djuren inte får utlopp för sina naturliga beteenden. För djurens och klimatets skull krävs nu en radikal omställning, med inriktning mot en mer växtbaserad kosthållning.”

Livsmedelsindustrin är en ödesfråga för hela planetens framtid. För att klimatmålen ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser från den animaliska livsmedelsindustrin minska avsevärt. I dag står livsmedelsindustrin för omkring en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser.

World Animal Protections budskap på FN-konferensen är därför att världens beslutsfattare måste ställa sig bakom en genomgripande omställning av livsmedelsindustrin, från djurbaserad till växtbaserad.

Uppmaning till växtbaserat löfte

Vi uppmanar världens ledare att anta ett växtbaserat löfte. Löftet innebär en systematisk omställning till växtbaserade system, med verktyg som upphandling, nationella kostråd, subventioner och ett stopp för dagens grymma uppfödning i djurfabriker.

Ett huvudbudskap är att en sådan här förändring på bred front är avgörande för om mänskligheten ska undvika temperaturer som överstiger 1,5 °C. Läget är akut och det gäller att agera nu, innan det är för sent att vända trenden mot en mer hållbar utveckling.

Det är inte bara miljarder djur i djurfabriker som lider i dagens klimatdestruktiva livsmedelssystem. Den industriella djurhållningen drabbar också många vilda djur, när deras naturliga livsmiljöer invaderas och förstörs för att ge plats åt den djurbaserade livsmedelproduktionen och odling av föda till djur i djurfabriker. I Brasilien skapar skogsskövlingen katastrofala problem.

Djur är i allt högre grad offer för de allvarliga klimatförändringarna: de fångas i naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar och lider av värmestress och andra sjukdomar.

I augusti lanserar World Animal Protection en forskningsrapport om djurfabrikernas klimatpåverkan. Rapporten kommer att följas upp i samband med vårt deltagande vid FN:s stora klimatkonferens COP27 i Egypten i november, för att underbygga vårt budskap att det nu är bråttom med en växtbaserad omvandling av hela världens livsmedelssystem.

Livsmedelsindustrin är en ödesfråga för hela planetens framtid

Läs mer..