bear bile farm South Korea

Sydkorea stoppar all björnhållning för galla

Nyheter

Vi lyckades! World Animal Protections arbete för att befria björnar från den grymma gallindustrin i Sydkorea är snart över. Senast den 1 januari 2026 ska den sista björnen ha befriats från sin bur i gallindustrin.

Sandra Jönsson, som är expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det här är en efterlängtad historisk seger för björnarna. Att både regeringen och björnägarna nu ställer sig bakom en avveckling av gallindustrin är en avgörande framgång för vårt arbete. Avtalet sänder en stark djuretisk signal om att det inte är acceptabelt att hålla vilda djur i fångenskap och utnyttja dem som handelsvaror. Det är inte minst viktigt att överenskommelsen innebär att de kvarvarande björnarna ska tas om hand på ett djurvänligt sätt.”

A South Korean Moonbear cub leans on a tree branch

Vi har nått en ny milstolpe i vårt arbete för en djurvänligare värld, när det gäller det brutala utnyttjandet av björngalla i traditionell medicin. Den sydkoreanska regeringen, inhemska djurvälfärds­organisationer och björnägarnas organisation Bear Farmers Association, har undertecknat ett avtal om att gallindustrin helt ska avvecklas i Sydkorea.

Överenskommelsen innebär ett gemensamt åtagande att se till att inga björnar hålls för sin galla 2026. Alla inblandade parter ska dessutom samarbeta för att ta hand om de kvarvarande björnarna, så att de behandlas väl i djurvänliga reservat.  

Nästan 20 års kampanjarbete

Sandra Jönsson säger:

”Avtalet sätter punkt för vårt nästan 20 år långa kampanjarbete för björnarna i Sydkorea. Sedan 2003 har vi tillsammans med Green Korea United, som är en av parterna som nu har undertecknat avvecklingsavtalet, mycket framgångsrikt drivit på utvecklingen för att få ett slut på utnyttjandet av björnar i gallindustrin.”

Vi bidrog 2014 till ett genombrott, med en överenskommelse mellan Bear Farmers Association och regeringen om sterilisering av björnar. Det var en frivillig möjlighet för björnägarna att sluta med sin verksamhet. Syftet med steriliseringen var att inga fler björnar ska födas in i gallindustrin, så att den här generationen björnar blir den sista som utnyttjas för sin galla.

Mellan 2014 och 2017 steriliserade sedan miljöministeriet 967 björnar som hölls i fångenskap för sin galla. I dag finns 360 björnar kvar i Sydkoreas gallindustri. Det kan jämföras med 1 400 björnar när industrin var som störst för 20 år sedan.

Djurvänliga reservat

Avvecklingsavtalet ska nu följas av ett konkret regelverk för hur den grymma gallindustrin praktiskt ska avvecklas efter 40 år. Björnarna hålls under mycket påfrestande förhållanden i trånga burar. Det är olagligt att utvinna galla från levande björnar, men helt lagligt att avliva en björn som är minst 10 år för att använda gallblåsan för traditionell medicin.

Regeringen planerar att bygga nya björnreservat, för att ta hand om de björnar som ska få ett nytt liv när de har befriats från sina burar. I Guyre-gun ska 49 björnar få ett nytt hem och i Seocheon-gun kommer det enligt planerna att finnas plats för 70 björnar. 

A South Korean Moonbear cub leans on a tree branch

Sandra Jönsson fortsätter:

”Vi välkomnar de här ambitionerna, men uppmanar regeringen att garantera att tillräckligt med utrymme skapas i reservaten för att alla kvarvarande björnar 2026 ska få plats i dem. Vi efterlyser också en tydlig handlingsplan för hur björnarna ska behandlas på ett djurvänligt sätt och få utlopp för sina naturliga beteenden.”

Varför dröjer stoppet till 2026?

Björnar uppfödda för sin galla behandlas fortfarande som privat egendom i Sydkorea. Därför krävs det samråd med björnägarna för att utforma åtgärder för hur de återstående björnarna ska skyddas under de kommande fyra åren och att skapa alternativa försörjningsmöjligheter för björnägarna.

Den sydkoreanska regeringen kommer nu att påbörja diskussioner med björnägarnas organisation Bear Farmers Association och djurvälfärdsorganisationer om hur överenskommelsen praktiskt ska genomföras. Ett sådant konkret regelverk kommer att ta tid att förhandla fram.

Avtalet måste sedan godkännas av det politiska systemet för att kunna träda i kraft. Under tiden ska lokala myndigheter också hinna bygga de reservat som ska kunna ta emot de björnar som finns kvar i gallindustrin. Allt det här beräknas att ta flera år.

Mer om vårt arbete för björnar

 

 

 

Läs mer..