Vilda djur - inte medicin

Efterfrågan på traditionell medicin bidrar till allt från tigeruppfödning till tjuvjakt på myrkottar, trots att effekten av traditionell medicin inte är vetenskapligt bevisat. Det finns till och med syntetiska alternativ.

World Animal Protection arbetar för att göra det socialt oacceptabelt att köpa eller använda traditionell medicin som innehåller kroppsdelar från vilda djur och främja växtbaserade eller syntetiska alternativ.  Nedan kan du läsa mer om de vilda djur som används som ingrediens i traditionell medicin.

Plågsam industri bakom björngalla

I Ost- och Sydostasien hålls upp till 25 000 björnar i fångenskap på gallfabriker. Björnarna tappas på sin galla på ett plågsamt sätt, lever under usla förhållanden och lider hela livet. Gallan används i traditionell asiatisk medicin, men även som tillsats i exempelvis schampo, tandkräm och tvål.

Såren i björnarnas mage som gallan tappas ifrån blir ofta inflammerade. De får svulster, invärtes sår och gallsten. En del björnar dör av själva ingreppet. Andra björnar slutar producera galla efter bara några år. Då överges de i sina burar och svälter ihjäl eller dödas, så att deras gallblåsa kan säljas.  

I de asiatiska gallfabrikerna sitter de flesta av björnarna i små burar där de inte kan stå upp. Björnarna är stressade och det märks genom att de biter sina tassar blodiga, bankar huvudet mot gallret eller biter i burens galler, så att deras tänder knäcks.

Vad gör World Animal Protection

Vi arbetar för att gallfabrikerna ska stängas och handeln med björngalla ska stoppas. Vi arbetar för att få ländernas regeringar att förbjuda produktionen av björngalla, samt anta och tillämpa lagar som skyddar vilda djur. Vi övervakar olagliga fabriker för att se till att lagen efterlevs och att inga nya björnar tas från naturen eller föds upp i fabrikerna. Vi informerar konsumenterna om björnarnas förhållanden och främjar alternativ till björngalla.

Björn hålls i fångenskap för att tappas på galla

Regeringar säger stopp till björngalla

Det är långt kvar innan gallfabrikerna och misshandeln av björnarna stoppas – och det trots att fler och fler regeringar, organisationer och många människor över hela Asien stödjer oss i detta arbete. Lyckligtvis ser vi också framsteg.

Vi samarbetar med flera organisationer för att stoppa gallindustrin innan den får fäste i landet. Arbetet sker genom utbildning i skolor, workshops och informationsspridning. Tillsammans ska vi öka kunskapen om och ändra attityden till björnar hos befolkningen, som annars ser björnarna som skadedjur, vilket leder till att de jagas och plågas i gallindustrin.

Bara genom att stoppa gallindustrin helt kan vi rädda flera björnar från att fångas i naturen och plågas på fabrikerna. 

Världens mest illegalt handlade däggdjur

A wild pangolin standing on the dry ground. Its scaly tail is curled up behind it.