monkey-cage-wildlife-trade

Kommer ni att prata om pandemier och superbakterier på Gotland?

Nyheter

Nästa vecka träffas riksdagspartierna i Almedalen för att positionera sig inför höstens val. Frågan som vi i World Animal Protection Sverige nu ställer till er är: kommer ni arbeta för att förbättra djurens situation för att undvika nya pandemier och superbakterier? Kommer ni att prata om det på Gotland?

Listan över frågor som knackar på dörren är förmodligen ovanligt lång i år. Vi har Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Drivmedelspriserna slår i taket. Klimatkrisen gör sig alltmer påmind.

Men en förutsättning för att vi ska kunna ta tag i sådana problem är ju att samhällets grundläggande verksamheter fungerar. Och de senaste två åren har visat oss hur sårbart Sverige och världssamfundet är för pandemier. Allt fler i Sverige insjuknar dessutom just nu i covid-19. Till det kommer det allvarliga problemet med antibiotikaresistens och superbakterier som sprids från livsmedelsindustrins djurfabriker.

För oss i World Animal Protection Sverige är det här avgörande ödesfrågor för både djur och människor. Frågor som vi inte har råd att blunda för om vi vill ta ansvar för en hållbar framtid på den här planeten. Vi befinner oss i ett katastrofläge.

Allvarlig smittspridning

Det är idag stort sett ingen som förnekar att den globala handeln med vilda djur (laglig eller olaglig) innebär en ökad risk för smittspridning. Cirka 70 procent av alla sjukdomar kommer från vilda djur.

Den globala handeln med vilda djur, där djurens immunförsvar ofta försvagas på grund av stress och trauman när de fångats in eller avlats i fångenskap, är en farlig grogrund för smittspridning av allvarliga sjukdomar. Att djuren dessutom får sitta i sin egen avföring är allt för vanligt.

När djuren sedan kommer i närkontakt med människor, skapas ett katastrofkoncept där virus och bakterier muteras och sprids. Att människor tar vilda djur från deras naturliga miljö och gör dem till handelsvaror ökar risken för zoonoser, det vill säga sjukdomar som kan överföras mellan djur och människor.

Den industriella djurhållningen i livsmedelsindustrins djurfabriker är också en uppenbar smittrisk. Här i djurfabrikerna trängs djur ihop i onaturliga miljöer med mycket stress och lidande.

Så vad borde vi göra? En effektiv åtgärd för att minska riskerna för zoonoser är att bryta den onaturliga kontakten mellan vilda djur och människor. Vilda djur hör hemma i det vilda! Den globala handeln med vilda djur måste stoppas. En annan effektiv åtgärd är att avveckla djurfabrikerna och sätta stopp för onaturlig djurhållning som pälsfarmerna. Kommer ni att prata om detta under politikerveckan på Gotland?

Superbakterier

En annan överlevnadsfråga som är central är antibiotikaresistensen. Idag dör allt fler människor runt om i världen på grund av att bakterier utvecklats som är motståndskraftiga mot den antibiotika som finns idag. Superbakterierna är ett allt större hot mot vår hälsa.

Världshälsoorganisationen har slagit fast att cirka 10 miljoner människor kommer att dö varje år redan 2050 om inte mer görs. En bidragande orsak till antibiotikaresistensen är att djur hålls i miljöer som gör dem sjuka. En stor del av den antibiotika som används idag går till djur som blivit sjuka på grund av dålig djurhållning.

Så vad borde vi göra? Djurskyddskraven måste skärpas världen över. Djur ska inte hållas i miljöer som gör dem sjuka. Djurfabrikerna måste avvecklas. En satsning måste ske för ett proteinskifte där betydligt mer av det vi äter består av växtbaserade proteiner. Kommer ni att prata om detta under politikerveckan på Gotland?

Viktigt att agera nu

En av Storbritanniens ledande experter på antibiotikaresistens och pandemier uttalade för en tid sedan att om pandemierna drabbar oss som en storm så kommer antibiotikaresistensen drabba oss som en flodvåg. Kraftfullare åtgärder måste sättas in både för att förebygga pandemierna och antibiotikaresistensen.

World Animal Protection arbetar för en hållbar värld för människor, djur och vår miljö. Välfärdsfrågorna hänger nämligen ihop. Förbättringar för djuren innebär förbättringar för hela planeten. Det är den bristande respekten för de vilda djuren och för djuren i livsmedelsindustrin som har skapat den här situationen, där allt fler sjukdomar överförs till människor. Vi har kommit till en kritisk punkt i vårt förhållande till djuren och miljön. Vi måste agera kraftfullt och vi måste agera nu.

Alla måste hjälpas åt för att vända den här katastrofala utvecklingen och i det arbetet har den riksdag som väljs om två månader och regeringen ett avgörande ansvar. Kommer ni att prata om detta under politikerveckan på Gotland?

Roger Pettersson
Generalsekreterare
World Animal Protection Sverige

Mer om vårt arbete inför valet

För oss i World Animal Protection Sverige är det här avgörande ödesfrågor för både djur och människor.

Läs mer..