Xamã depois da viagem e antes da soltura no recinto de reabilitação, aguardando ansioso no espaço de cambiamento - Crédito: Noelly Castro/Proteção Animal

Jaguaren Xamã får hjälp att leva i frihet igen i Amazonas

Blogg

Skrivet av

De svåra bränderna i Brasilien höll på att kosta jaguarungen Xamã livet. Men med stöd från World Animal Protection har han fått vård och rehabilitering. Nu tränas nu för ett liv i frihet igen i Amazonas.

Xamã blev omhändertagen den 17 augusti förra året i Sinop-regionen i Brasilien. Då var han bara två månader gammal, undernärd och uttorkad. När han hittades var han skrämd och omringad av hundar. Han hade troligen separerats från sin mamma efter att ha flytt från en stor skogsbrand som inträffade i närheten strax innan vi hjälpte honom.

Xama transport

Efter att ha fått mat och vård förbättrades hans tillstånd gradvis. Han hölls i en inhägnad där han kunde känna sig trygg och fortsatte att utvecklas naturligt som en vild jaguar. De ansvariga följde noggranna rutiner för att både hjälpa och samtidigt inte störa honom. De noterade att Xamã behöll sina vilda instinkter och reaktioner på mänsklig närvaro.

Nu har han körts från veterinärkliniken i Sinop i Mato Grosso där han hittades, till en rehabiliteringsanläggning cirka 50 mil bort i Pará i Amazonas. Här förbereds han för att kunna släppas ut i naturen igen.

xama receiving medical care

Tränas för liv i frihet

Till skillnad från många andra djur som drabbats av avskogningen och bränderna i Brasilien kan Xamã få möjlighet att återvända till ett liv i frihet tack vare vårt arbete. Anläggningen där Xamã nu är placerad drivs av vår partner Onçafari, en expertorganisation som arbetar för att ge jaguarer nya liv i frihet.

Xamã kommer att hållas i anläggningen på 15 000 kvadratmeter i upp till två år. Här lär han sig jaguarers grundläggande naturliga beteenden, som han tyvärr inte hade möjlighet att få lära sig av sin mamma. Han får hjälp av ett team biologer, men kontakten med människor är minimal och han övervakas av kameror för att han inte ska störas för mycket i sin utveckling för att klara sig själv.

När Xamã har vuxit upp och är redo att återvända till naturen ska han släppas ut i ett lämpligt och säkert område. Sedan kommer han att fjärrövervakas med en radiosändare runt halsen under minst ett år, så att teamet kan bedöma hur han klarar sitt nya liv.

Xamã após sedação e exames de pré-transferência, se recuperando na caixa de transporte - Crédito: Noelly Castro/Proteção Animal Mundial

Djurindustrins offer

Xamãs öde påminner om situationen för många andra vilda djur i Mato Grosso. Djur som hotas till livet och behöver akut veterinärvård på grund av skogsskövlingen, som ofta drivs på av djurindustrin.

Perioden maj till oktober präglas av en ökning av anlagda skogsbränder, främst orsakade av livsmedelsindustrins djurfabriker som vill ha ny mark för sin verksamhet. Avskogningen av stora områden lämnar plats för sojabönodlingar för djurfoder och betesmarker för djur i köttproduktionen.

Bränderna är en katastrof för de vilda djuren som bor där. När skogsbränderna drar fram kan djuren drabbas av brännskador, uttorkning och kvävning av brandröken. De djur som flyr för sina liv kan skadas när de kommer ut på trafikerade vägar där de riskerar att bli påkörda av fordon eller stöter på tamdjur som hundar som kan gå till anfall mot dem.

Det är inte ovanligt att ungar skiljs från sina mammor under den här flyktpaniken och får svårt att klara sig själva – som Xamã. Efter att elden slocknat lider de vilda djuren sedan av att ha förlorat sina bon och livsmiljöer och kan rentav svälta på grund av brist på mat.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins utsläpp och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.

Till skillnad från många andra djur som drabbats av avskogningen och bränderna i Brasilien kan Xamã få möjlighet att återvända till ett liv i frihet tack vare vårt arbete.

Läs mer..