I en ny rapport kartlägger World Animal Protection uppföd¬ningen av vilda djur i världen. En jätteindustri som under de senaste 20 åren drabbat över fem miljarder djur och årligen omsätter tiotals miljarder kronor. Slutsatsen är att denna grymma och hälsofarliga uppfödning måste avvecklas.

Ny rapport: Uppfödning av vilda djur ohållbar jätteindustri

Nyheter

I en ny rapport kartlägger World Animal Protection uppfödningen av vilda djur i världen. En jätteindustri som under de senaste 20 åren drabbat över fem miljarder djur och årligen omsätter tiotals miljarder kronor. Slutsatsen är att denna grymma och hälsofarliga uppfödning måste avvecklas.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

Att föda upp och hålla vilda djur i fångenskap för att tjäna pengar på dem är oacceptabelt grymt – och innebär dessutom en betydande risk för spridning av allvarliga sjukdomar mellan djur och människor. World Animal Protection arbetar för att den här generationen av vilda djur i fångenskap ska bli den sista som utnyttjas för ekonomisk vinning.

5,5 miljarder djur

Vilda djur som lejon, elefanter, björnar, fåglar, ormar, minkar och krokodiler utnyttjas som handelsvaror runt om i världen. De används på många olika sätt, som exotiska sällskapsdjur, i nöjesindustrin och för olika aktiviteter på turistorter. Andra användningsområden är prydnadsföremål, lyxmat, modeprodukter och ingredienser i traditionell medicin.

World Animal Protection har tagit en närmare titt på denna enorma efterfrågan på vilda djur. I rapporten ”Bred for profit: The truth about global wildlife farming” görs bedömningen att omkring 5,5 miljarder vilda djur föddes upp i kommersiella anläggningar under perioden 2000–2022. Det handlar om stora ekonomiska värden: den globala handeln antas omsätta tiotals miljarder kronor varje år.

I minst 90 länder fanns systematisk, kommersiell uppfödning av vilda djur under den undersökta perioden. Men trots den stora omfattningen av uppfödningsindustrin är kontrollen av hur djuren mår ofta dålig. Reglerna är generellt sett bristfälliga och mycket av verksamheten är dessutom ofullständigt dokumenterad och därför svår att överblicka.

I de här anläggningarna lever många djur under svåra förhållanden. World Animal Protection har i rapporten närmare undersökt tre exempel på djur som utnyttjas i stor skala i uppfödningsindustrin: elefanter i Thailand, björnar i Kina och lejon i Sydafrika.

Elefanter i Thailand

Elefanter föds upp i fångenskap i Thailand för att användas i turistindustrin. Den thailändska elefantindustrin växte mycket kraftigt under 2010-talet.

Totalt fanns det 2020 runt 3 000 elefanter på 246 olika platser. Turister betalar för att besöka elefantanläggningar där de kan klappa, mata, fotografera, tvätta och rida på elefanter eller se dem uppträda i olika typer av cirkusliknande sammanhang.

Vilda djur hör inte hemma i fångenskap och elefanter är särskilt svåra att hålla i miljöer som är onaturliga för dem. De rör sig över stora områden i frihet och skapar starka relationer till varandra, som är mycket svåra att återskapa i fångenskap. Många hälsoproblem har rapporterats hos elefanter på turistorter – som skador orsakade av ridsadlar, fotproblem eftersom turister rider långa sträckor på elefanterna på hård eller ojämn mark och begränsad tillgång till veterinärvård.

Det är inte naturligt för elefanter att ha närkontakt med människor även om de är födda i fångenskap. Därför kan de utsättas för grymma träningsmetoder för att lära sig att göra som tränarna vill så att de kan används för att roa turister.

Dåliga levnadsförhållanden kan ge elefanterna långvariga psykiska problem. Undersökningar av elefanter i fångenskap har konstaterat att de uppvisar onaturliga, upprepade beteenden, som att stå och gunga eller skaka på huvudet. En stor andel av thailändska elefanter i fångenskap misstänks lida av allvarliga psykiska problem i form av posttraumatisk stress.

Sandra Jönsson säger:

World Animal Protection arbetar för ett förbud mot elefantavel i den thailändska turistindustrin, för att hindra att fler elefanter föds in i lidande. Vi vill också att den thailändska regeringen ser till att de elefanter som finns i fångenskap får bättre levnadsförhållanden. Samtidigt bidrar vi till att elefanter i turistindustrin får nya, trygga liv i djurvänliga reservat. En viktig del av vårt arbete för Thailands elefanter är också att öka turisternas medvetenhet om deras lidande, så att de väljer bort sådana aktiviteter.

Björnar i Kina

I Kina föds björnar upp för sin galla, som är en mycket eftertraktad ingrediens i traditionell medicin. Björngalla används mot en mängd olika hälsoproblem, exempelvis leversjukdomar och njurproblem.

Ursprungligen jagades björnarna för sin galla, men sedan 1980-talet har björnar fötts upp i Kina för att möta den stora efterfrågan. Då dödas björnarna inte, utan de hålls i fångenskap under hela sina liv och tappas regelbundet på galla. I dag finns omkring 20 000 björnar på dussintals godkända gallanläggningar. Gallindustrin styrs främst av stora läkemedelsbolag.

Rapporter från anläggningar för björnuppfödning avslöjar omfattande missförhållanden. Bland dokumenterade problem hos björnarna finns sår, ärr, parasiter, svullna leder, andningsproblem och tandskador. För att björnarna ska bli mindre farliga för uppfödarna tas ofta både tänder och klor bort på björnarna.

Till dessa fysiska problem kommer onormala beteenden som tyder på psykiska problem: upprepade rörelser som inte har något uppenbart syfte, passivitet och att björnarna skadar sig själva.

Det kirurgiska ingrepp som görs för gallutvinningen kan orsaka stora problem med smärta och andra hälsoproblem för björnarna. En kateter förs in i en sårkanal som skurits upp till björnens gallblåsa, så att galla rinner ut genom denna kanal.

Sandra Jönsson säger:

Eftersom gallindustrin är så stor och har gamla traditioner i Kina är det viktigt att förändra den allmänna attityden för att minska detta grymma utnyttjande av björnar. World Animal Protection arbetar därför aktivt med att informera om björnarnas lidande och driva på utvecklingen mot djurvänliga ingredienser inom traditionell medicin. I förlängningen vill vi att en attitydförändring också ska leda fram till en politisk lösning i Kina – som den i Sydkorea där gallfarmningen fasas ut och björnarna i gallindustrin får komma till djurvänliga reservat.

Lejon i Sydafrika

Lejon föds upp i Sydafrika av flera olika skäl. De används som underhållning i turistindustrin, där besökare kan klappa lejonungar och vandra med lejon. Uppfödda lejon utsätts också för troféjakt och i Asien finns det en stor efterfrågan på deras kroppsdelar, särskilt skelettdelar, som ingredienser i den traditionella medicintillverkningen.

Omkring 8 000 lejon föds upp på 366 anläggningar runt om i Sydafrika. Det ekonomiska värdet av lejonindustrin i Sydafrika beräknas vara omkring 400 miljoner kronor per år.

Förhållandena för lejon i den kommersiella uppfödningen i Sydafrika bedöms generellt sett vara bristfälliga. Lejonens hälsa och välbefinnande påverkas negativt av en stor efterfrågan, som leder till intensiv avel för att öka antalet lejon och därigenom tjäna mer pengar.

Det stora antalet lejon i uppfödningsanläggningarna kan skapa problem med hygien, utrymme och kost. Den höga takten i avelsarbetet medför att mammorna och deras ungar snabbt skiljs från varandra och det kan orsaka mycket stress hos djuren. Mjölkersättning som ungarna får kan försvaga deras immunsystem och göra dem mindre motståndskraftiga mot sjukdomar.

Sandra Jönsson säger:

Glädjande nog skapades en statlig arbetsgrupp 2022 med uppgift att avveckla den sydafrikanska lejonindustrin. Dessvärre är gruppens arbete inriktat på en frivillig avveckling. En frivillig väg är inte tillräcklig, för då lämnar ju regeringen över ansvaret på dem som nu tjänar pengar på lejonens lidande. Att uppmuntra uppfödarna att sluta kan möjligen vara ett första steg, men det måste sedan följas upp av regeringen med ett förbud. World Animal Protection uppmanar den sydafrikanska regeringen att tydligt markera att slutmålet måste vara en total avveckling och att uppfödningen blir olaglig.

Ohållbart för både djur och människor

Elefanter i Thailand, björnar i Kina och lejon i Sydafrika är skrämmande exempel på hur vilda djur hänsynslöst föds upp som handelsvaror på löpande band, utan respekt för deras välbefinnande och naturliga beteenden.

Förutom djurens lidande i onaturliga livsmiljöer är uppfödning av vilda djur också en allvarlig riskfaktor för spridning av svåra sjukdomar mellan djur och människor – så kallade zoonoser. I värsta fall kan den här nära kontakten mellan vilda djur och människor leda till ett nytt dödligt hot mot folkhälsan i hela världen, som covid-19-pandemin.

Sandra Jönsson säger:

World Animal Protection efterlyser ett brett engagemang för att vi ska kunna komma till rätta med problemen och skapa en mer hållbar framtid för både djur och människor. Världens politiker, privata företag och konsumenter måste alla hjälpas åt för att montera ner den grymma och hälsofarliga uppfödnings­industrin och se till att vilda djur får leva i sina naturliga livsmiljöer.

 

Till rapporten

 

 

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!

Läs mer..