Two bears

Viktiga framsteg för djurfri medicin i Kina

Blogg

Skrivet av

Tack för att du bidrar till vårt arbete med att stoppa djurs lidande i traditionell medicin – som den grymma utvinningen av galla från björnar. Allt fler aktörer inom hälsovården i Kina bryter nu med gamla vanor och väljer i stället djurfria alternativ.

Senast i raden av mer djurvänliga aktörer är det mycket inflytelserika kinesiska läkemedelsföretaget Zhejiang Wuchan Zhongda Pharmaceutical, ZWZP. Företaget har åtagit sig att inte producera eller sälja produkter med ingredienser från vilda djur – och ska dessutom utbilda sin personal och sprida information till konsumenter för att stödja växtbaserade alternativ. 

baby bear

Totalt har därmed 14 kinesiska läkemedels- och hälsoföretag valt att stödja vårt Wildlife Not Medicine-kampanj sedan starten 2019. Att ett så stort företag som ZWZP nu delar World Animal Protections djurvänliga inställning till traditionell medicin innebär ett viktigt genombrott på den kinesiska läkemedelsmarknaden. 

Företaget är dotterbolag till den stora statliga företagskoncernen Wuchan Zhongda Group, som har listats bland världens 500 största företag sedan 2011. Koncernens verksamhet är mycket omfattande, med leveranser av medicinsk utrustning och läkemedel till sjukhus och apotekskedjor. 

Hoppfull trend

En studie som World Animal Protection gjorde 2021 i samarbete med brittiska och kinesiska forskare, visar på en mycket hoppfull trend. I Kina och Vietnam, där efterfrågan på djurbaserad medicin har en lång tradition, finns nu ett starkt stöd för att ersätta användningen av vilda djur med alternativ. 

Studien redovisar intervjuer med 1 000 kinesiska läkare och 2 000 konsumenter som använder traditionell medicin. Av användarna kunde 89 procent tänka sig växtbaserade alternativ och 80 procent av läkarna var inne på samma linje. 

Traditional Chinese Medicine

Läkarna ansåg till och med att växtbaserade läkemedel är effektiva och säkrare än animaliska. Inte minst viktigt för en förändring är att de dessutom är billigare att köpa.

Bryta gamla traditioner

Tack för att du som gåvogivare gör det möjligt att bryta de här gamla, grymma traditionerna. Efterfrågan på traditionell medicin bidrar till stort lidande för många djur som anses kunna användas för att förbättra människors hälsa, trots att effekten inte är vetenskapligt bevisad. Inom den traditionella medicinen används inte minst tigrar, lejon, björnar och myrkottar i ostasiatiska länder.

Omkring 24 000 björnar beräknas vara inspärrade och utnyttjas för sin galla, som används som ingrediens i traditionell medicin. Efterfrågan på traditionell medicin i Asien har också lett till uppfödning av tigrar och lejon både i Asien och Sydafrika. I Kina finns enorma uppfödningsanläggningar. Myrkotten är ett djur som är särskilt starkt hotat av den traditionella medicinen – trots att handeln med myrkottar är olaglig. Uppskattningsvis vildfångades mer än en miljon myrkottar mellan 2000 och 2013. 

World Animal Protection arbetar på flera olika områden för att stoppa det här lidandet. Vi uppmanar beslutsfattare i olika länder att införa förbud mot den traditionella djurmedicinen och har nått stora framgångar när det gäller handeln med björngalla i Vietnam och Sydkorea. 

Dessutom bedriver vi informationskampanjer om vad djuren utsätts för och presenterar alternativ medicin, för att skapa attitydförändringar så att ännu fler avstår från djurbaserade läkemedel.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag. 

Våra insatser för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan gåvogivare som du. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.