UN makes historic commitment to fight Ghost Gear

FN gör historiskt åtagande att bekämpa spöknät

Nyheter

Genom framgångsrikt lobbyarbete har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förbundit sig att skydda havets djur genom att märka fiskenät. Detta historiska beslut innebär att djur kommer att skyddas i högre grad från att fastna i kvarlämnad eller tappad fiskeutrustning

cropped-2

World Animal Protections represententanter på FN-mötet

FAO har också rekommenderat sina medlemsländer att ta fram en global strategi för att hantera spöknät.

Detta är en stor seger för havets djur och ett steg framåt för att hantera det enorma problemet med spöknät globalt.

Sedan 2014 har vi uppmanat FAO att göra detta – och vi är glada över att ha uppnått en så stor förbättring för havets djur.

När märkningen väl tillämpas kommer den att hjälpa myndigheter att hantera spöknät och spåra det tillbaka till ägaren, vilket underlättar arbetet med att hantera illegal dumpning av fiskeutrustning.

Den kommer också att förbättra myndigheters möjligheter att efterleva lagar och förordningar.

Tryggare för havets djur

Spöknät har en otroligt dödlig inverkan på havets djur. 640 000 ton spöknät hamnar i havet varje år och dödar åtminstone 136 000 sälar, sjölejon, valar och andra havsdjur -  samt ett enormt antal fiskar.

1016003

Många andra djur skadas eller trasslas in av spöknät och detta orsakar ofta en långsam och smärtfylld död.

Framgången med märkning av fiskeredskap kommer att minska volymen av dumpad fiskeutrustning och färre djur riskerar att hamna i fara.

Läs mer om vårt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation på dess hemsida