Jordens dag

Jordens dag: Klimatförändringarna leder till fler naturkatastrofer – djuren drabbas

Nyheter

I över 50 år har vi arbetat för att hjälpa djur som drabbas av katastrofer. Medvetenheten ökar om djurens roll för ett samhälle att återkomma till normalitet efter en katastrof. Men tyvärr ökar antalet katastrofer på grund av klimatförändringarna.

Scott Cantin, vår kommunikationsansvariga för arbetet med att rädda djur i katastrofer, skriver en blogg om detta:

”Det har gått ett år sedan världen gick samman för att signera det första heltäckande klimatförändringsavtalet i Paris. I dag har 142 länder skrivit under avtalet, som säger att vi måste agera och anpassa oss till det akuta hotet av klimatförändringar. Men inför denna Jordens dag ser det mindre positivt ut.

Trump-administrationen i USA har signalerat ett önskemål om att ”slopa” det och har kallat det ´ett dåligt avtal. 97 % av alla klimatexperter är överens om att klimatförändringarna är en verklighet, och att de orsakas av mänskliga aktiviteter, så nu är det angeläget att vi alla gör vad vi kan för att minska kolutsläppen i vår atmosfär.”

Fler och mer ödeläggande katastrofer

”Klimatet förändras och det gör även katastroferna, både vad gäller antalet och intensitet. Översvämningar, långdragen torka och superstormar var en gång relativt ovanliga, men idag är de allt vanligare. De platser, människor och djur som betalar det högsta priset är vanligtvis de som minst har råd med det. Små önationer som Kiribati riskerar att gå under på grund av höjda havsnivåer. Dödliga stormfloder sveper iväg både kustbyar och lantbruk. Torka orsakar missväxt och tvingar snabbt redan fattiga bönder in i extrem fattigdom.

1015175

Djur påverkas på samma sätt som människor. De dödas i miljontal av både mat- och vattenbrist, de är sårbara för sjukdomsutbrott efter att ha stått i stagnerat flodvatten och försvagade av oändlig hetta och torka. Till skillnad från oss har djuren dock ingen röst, ingen förmåga att kämpa för bättre politik, eller fatta miljövänliga beslut om vad de ska köpa eller återvinna.

Vi samarbetar med småbönder, herdar och djurägare för att förbättra beredskapen för katastrofer och minska deras sårbarhet. På en del platser har vi initierat tidiga varningssystem, så att både samhällen och deras djur kan evakueras innan en cyklon slår till. På andra platser har vi hjälpt till med mat- och vattenförråd, så att de ska kunna klara sig genom svåra och magra tider.

1015178_0

Vi samarbetar också med regeringar och påverkar politiken så att djur kan få skydd genom katastrofplaner för samhället, regioner och hela landet.

Vårt lobbyarbete åstadkom ytterligare en vinst 2015 med erkännandet av Sendais riktlinjer för riskreducering vid katastrofer, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, som går ut på att skydda människors levebröd. Nu måste nationella regeringar och lokala samhällen fokusera sina katastrofhanteringsbestämmelser på ”skyddet för produktiva tillgångar, inklusive boskap, arbetande djur, verktyg och säd”. Som resultat kan miljarder djur se fram emot en framtid där deras liv och välfärd har betydelse och är inkluderat i beredskapen och åtgärder för riskreducering.”

Var en röst för djuren

På Jordens dag utmanar vi dig att vara en röst för djuren. Om du, precis som 97 % av klimatexperterna, håller med om att det är vi själva som är problemet som gör klimatförändringarna värre, kontakta din politiska representant, din arbetsplats, prata med dina vänner och ta reda på vad de gör för att minska påverkan på världens klimat. Att vidhålla klimatavtalet från Paris kanske verkar ouppnåeligt för dig och mig, men om vi alla tar några få steg kan vi tillsammans göra världen bättre – både för djuren och oss själva.

Läs mer om vårt arbete för katastrofdrabbade djur >>

Tack vare gåvor kan vi finnas på plats och hjälpa djuren vid naturkatastrofer som denna. Vill du också hjälpa till? Stöd vårt katastrofhjälpsarbete - ge en gåva idag >>

Du kan också SMS:a Animal 150 (för en gåva på 150kr) eller Animal 400 (en gåva på 400kr). Eller Swisha valfri summa till 9001744, skriv då "Katastrof" som meddelande. 

Klimatet förändras och det gör även katastroferna, både vad gäller antalet och intensitet. Översvämningar, långdragen torka och superstormar var en gång relativt ovanliga, men idag är de allt vanligare. Scott Cantin, kommunikationsansvarig för arbetet med att rädda djur i katastrofer

Läs mer..