macaque monkeys in the wild

CITES-framgång: Kontrollen av beslagtagna vilda djur ska förbättras

Nyheter

Efter att vi larmat om de stora bristerna i rapporteringen om vad som händer vilda djur som konfiskerats i den illegala handeln, har CITES inlett arbetet med att förbättra processen.

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) är en deklaration som skrivits under av 183 länder och reglerar handeln med vilda djur och bekämpar illegal handel. Vi och flera andra djurskydds- och artbevarandeorganisationer kan fira ett viktigt steg framåt för att skydda vilda djur efter att de beslagtagits från smugglare.

I vår senaste rapport ‘Tip of an iceberg’, som är skriven i samarbete med Oxforduniversitetets enhet för vilda djur (WildCRU), efterlyste vi mer data för att kunna följa och skydda de beslagtagna djuren.

Vid världens största konferens för vilda djur, som hölls i Johannesburg förra veckan, har CITES-länderna förbundit sig att skapa bättre transparens runt hanteringen av de konfiskerade djuren.

Täppa till hål i systemen

Vår rapport visade att mellan 2010 och 2014 har över 64 000 vilda djur beslagtagits av myndigheter I flera länder. Ändå saknas information om exakt antal och hur det gick för djuren, eftersom det inte varit ett formellt CITES-krav att rapportera detta.

Vi uttryckte oro över att djuren kunde ha behandlats på fel sätt eller i värsta fall hamnat i den illegala handeln igen.

Bra resultat

Ett förslag till resolution och beslut togs fram under konferensen, inklusive:

  • en utvärdering av nuvarande praxis för rapporteringen efter att djur konfiskerats av CITES-anslutna länder
  • att ta fram ett frågeformulär för att kunna utvärdera hur bra nuvarande riktlinjer fungerar. Alltså hur vilda djur ska hanteras - till exempel när och hur de ska släppas tillbaka till det vilda, om de ska förvaras i fångenskap och under vilka förhållanden eller om de av hänsyn till djuret ska avlivas.

Arbeta tillsammans

På CITES-mötet betonade medlemmar i Species Survival Network (SSN), tillsammans med djurskyddsorganisationen International Fund for Animal Welfare (IFAW) den negativa påverkan som dålig hantering av konfiskerade vilda djur kan ha både på djurvälfärd och artbevarande. De ville också stärka arbetet som görs genom en enkätundersökning och utvärdering av nuvarande hantering, för att förbättra besluten och ländernas handlingsplaner.

Humane Society International (HSI) och SSN Animals in Captivity Working Group  presenterade sin rapport ‘Establishing and Working with Rescue Centres Designated under CITES’, som summerar information från 15 olika rehabiliteringscentra runt om i världen. Den hade fokus på att underlätta riktlinjerna för hur dessa anläggningar ska drivas på bästa sätt.

Nästa steg

Vi och andra medlemmar i SSN och IFAW har blivit ombedda att delta i en arbetsgrupp, så att vi kan fortsätta informera och stötta arbetet med att förbättra hanteringen av konfiskerade djur.

Vår högsta chef, Steve McIvor, säger: “Vi står inför en organiserad brottslighet värd manga miljarder dollar. Beslutet från CITES är ett välkommet steg i rätt riktning för att bättre skydda vilda djur som lider i denna brutala handel.”

CITES generalsekreterare John Scanlon säger: “Större insatser för att hantera illegal handel med vilda djur kommer ofrånkomligt innebära att fler djur konfiskeras. Då behövs hjälp med att hantera dessa djur på ett sätt som minimerar risken för skada, sjukdomar eller djurplågeri och vi kan ge god hjälp, även genom att föreslå räddningscentra och information om bästa praxis.”

“Vi står inför en organiserad brottslighet värd manga miljarder dollar. Beslutet från CITES är ett välkommet steg i rätt riktning för att bättre skydda vilda djur som lider i denna brutala handel. - Steve McIvor, global chef för World Animal Protection