43 day old broiler (meat) chickens in a caged system - Change for Chickens - World Animal Protection

Dags för Sverige att göra som Danmark och stoppa burägg

Nyheter

Danmark förbjuder nu äggindustrin att hålla hönor instängda i burar. Vi uppmanar Sverige att fortsätta vara ett föregångsland för djurvälfärden i EU genom att snarast följa Danmarks exempel.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World animal Protection Sverige, säger:

”Hönorna i äggindustrins burar lever under oacceptabla förhållanden med begränsat utrymme för att kunna sträcka ut sina vingar. Vi välkomnar Danmarks burförbud, även om den långa övergångsperioden tyvärr innebär att hönor får hållas i burar ända till 2035. Våra kontakter med svenska politiker visar att det finns ett starkt stöd för ett förbud även här.”

Utfasning under 12 år

Från och med nästa år är det inte längre tillåtet att bygga några buräggsanläggningar i Danmark. Men sedan dröjer det 12 år innan hönorna helt slipper lidandet i burarna.

Den danska regeringen har valt den här långa utfasningsperioden för att inte pressa äggindustrin för hårt, samtidigt som trenden att konsumenterna väljer bort burägg är tydlig. Förhoppningsvis kan den här utvecklingen bort från burägg innebära att burhållningen av hönor försvinner innan hela utfasningsperioden passerat. Sedan 2010 har andelen burägg i Danmark minskat kraftig: från 61 till 13 procent av äggproduktionen.

Starkt stöd i Sverige

Frågan om ett burförbud för hönor och andra djur i lantbruket är högaktuell i EU och ligger just nu på EU-kommissionens bord för beslut. Utredningen är ett resultat av att 1,4 miljoner medborgare i olika EU-länder skrivit under kampanjen ”End the Cage Age”, som stöds av World Animal Protection och många andra djurvälfärdsorganisationer. Ambitionen är att EU-kommissionen ska utreda burhållningen och presentera ett förslag om ett förbud senast 2027.

Vi har nyligen kontaktat alla de svenska riksdagspartierna och frågat dem vad de tycker om ett burförbud för djur i lantbruket. Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger: 

”De flesta riksdagspartierna ställer sig bakom vårt krav på att burhållning av lantbruksdjur bör fasas ut och förbjudas. Så den regering som nu tillträder efter valet kommer att ha en stabil riksdagsmajoritet bakom sig i burfrågan.”

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan bidragen från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

World Animal Protection arbetar för djurens välfärd både i Sverige och resten av världen. Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimatförändringar, folkhälsoproblem och miljöförstöring.

Vi är mycket tacksamma om du stödjer World Animal Protection. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Våra kontakter med svenska politiker visar att det finns ett starkt stöd för ett förbud även här.

Läs mer..