World Animal Protection

Stort intresse för våra seminarier om djur och klimatkris i Almedalen

Nyheter

World Animal Protection Sverige anordnade och deltog i tre seminarier under Almedalsveckan. Vi lyfte fram djurvälfärden och djurens situation utifrån de allvarliga klimatförändringar vi nu står inför.

Under onsdagen bjöd vi, Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt in representanter för riksdagspartierna för att svara på frågor. Fem av partierna nappade på vår inbjudan. Sverigedemokraterna representerades av Beatrice Timgren, Miljöpartiet av Rebecka Le Moine, Liberalerna av Elin Nilsson, Centerpartiet av Anders Karlsson och Moderaterna av Marléne Lund Kopparklint.

”Det är viktigt att ett samlat djurskydd anordnar den här typen av arrangemang tillsammans, för att stärka samarbetet vi har mellan oss och visa vilka frågor vi tycker är viktigast”, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige.

 

Seminarium Almedalen 2023

Starkt stöd för betesrätt och pälsförbud

Det blev en mycket engagerad debatt i den välfyllda salen. Partierna fick svara på och debattera ett stort antal frågor, som:

  • Ska Sveriges ambition vara att förbättra djurskyddet eller räcker det som nu med att det ska bibehållas?
  • Vilken välfärd ska fiskar som hålls i fångenskap ha?
  • Vad ska den pågående konkurrenskraftsutredningen om livsmedelsindustrin leda till?
  • Ska en Djurskyddsmyndighet inrättas?
  • Bör pälsdjursuppfödning förbjudas?
  • Ska den av LRF hotade beteslagstiftningen vara kvar?

Meningarna gick isär i flera frågor, men glädjande nog fanns en total enighet bland partierna om att beteslagstiftningen ska vara kvar. När det gäller pälsdjursuppfödning var samtliga partier utom Centerpartiet för ett förbud på EU-nivå.

Ja till ursprungsmärkning av kött

Inför Almedalsveckan hade vi ställt frågor till restauranger och hotell om varifrån det kött de serverar kommer ifrån. Trots påstötningar så var svarsviljan pinsamt låg.

Tidningen Helagotland uppmärksammade vårt arbete genom att ta in en debattartikel av oss i ämnet. När politikerna fick frågan om obligatorisk ursprungsmärkning av kött ska införas på restauranger så ställde sig samtliga bakom det.

”Det här är en viktig fråga och det var glädjande att alla närvarande partier ställde sig bakom kravet på ursprungsmärkning. Nu ska vi se till att det också blir verkstad i regering och riksdag”, säger Roger Pettersson

Uppdaterad syn på vilda djur

På torsdagen under rubriken ”Synen på vilda djur” diskuterade Sandra Jönsson, expert på vilda djur på World Animal Protection Sverige, vår djursyn och om den behöver ändras. Det gjorde hon med Isak Isaksson, sakkuning på Naturskyddsföreningen, rovdjursexperten Benny Gäfvert, WWF och Miljöpartiets djurtalesperson i riksdagen, Rebecka Le Moine.

Vår syn på vilda djur – vår acceptans och tolerans för dem – kan bli avgörande för deras framtid. Djursynen påverkar hur vi ser på deras värde och i förläggningen hur vi behandlar vilda djur. Vårt svenska synsätt på vilda kommer till uttryck genom media, debatter, jakttider, jaktmetoder och andra sätt att hantera och behandla vilda djur på. Vi kan å ena sidan visa stark medkänsla med vissa arter eller individer – och å andra sidan vara helt likgiltiga inför andra arters lidande.

Rebecka Le Moine lyfte särskilt vikten av en djurskyddslag som inkluderar vilda djur. Benny Gäfvert talade om djurens livsrum och Isak Isaksson om att människor måste sluta bete sig som naturens trädgårdsmästare.

Även medias påverkanspotential på hur vi människor uppfattar vilda djur och deras beteenden lyftes fram. Sandra Jönsson talade om hur media beskriver djurs beteenden helt olika beroende på vilken art det handlar om. Mediebilden kan till exempel förstärka obefogade rädslor för vissa arter och samtidigt leda till att vi romantiserar andra arter – och därmed kanske underskattar risker med att ha närkontakt med vilda djur, för att bland annat ta selfies med dem.

”Seminariet gav viktiga insikter om att vi måste sluta att se på och behandla olika arter alltför olika. Detta gäller särskilt så kallade invasiva arter, som även de behöver hanteras med respekt och kunskap”, säger Sandra Jönsson.

Klimatförändringar enorm utmaning för vilda djur

På fredagens seminarium om hur vilda djur påverkas av klimatförändringarna och framtidens viltförvaltning deltog Sandra Jönsson, Benny Gäfvert och Isak Isaksson från torsdagens seminarium, tillsammans med Jägareförbundets Daniel Ligné och Fredrik Widemo, forskare på SLU.

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två av planetens största hot. Effekterna är redan påtagliga, även här i Sverige. Vi vet att mänskligheten kommer påverkas – men vet vi vad som händer med de vilda djuren? De individer, populationer och arter som tillsammans utgör den svenska biologiska mångfalden. Hur drabbas de?

Panelen var rörande överens om att klimatförändringarna nu snabbt förändrar djurens livsmiljöer på ett sätt som är svårt att överblicka. Deltagarna betonade också svårigheterna med att veta vad som kommer att hända i framtiden och att kunskapsluckorna är enorma. Parallellt med pågående kriser märker vi alla dessutom att allt färre barn tillbringar tid i naturen. Mer tid i naturen skulle kunna öka viljan att engagera sig i svensk natur och svenska djurarter.

 

”Det känns hoppfullt att vi har ett starkt engagemang för biologisk mångfald. Vi märker att Sveriges vilda djur påverkas. Slutsatsen som drogs var framför allt att läget är svårt men vi får inte ge upp och måste fortsätta kämpa. Lära av varandra och samarbeta”, säger Sandra Jönsson.

Var med och skapa en djurvänligare och hållbarare värld

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Som djurvänliga reservat för björnar, elefanter, valar och delfiner. Vi har också kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag.

Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Därmed bidrar vi till en mer hållbar planet, med mindre klimatförändringar och smittspridning mellan djur och människor.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Hjälp djuren

När det gäller pälsdjursuppfödning var samtliga partier utom Centerpartiet för ett förbud på EU-nivå.

Läs mer..