Grind - Faroe Islands

Brutal masslakt av valar i Färöarna

Nyheter

Havet runt Färöarna färgades nyligen rött av blod när hundratals grindvalar fick sätta livet till – under mycket brutala förhållanden. Minst 446 valar föstes ihop och höggs ihjäl med knivar, krokar och spjut.

Sandra Jönsson, sakkunnig om vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Den här valjakten anser vi är synnerligen plågsam för djuren och det är hög tid att beslutsfattarna på Färöarna tar sitt djuretiska ansvar och stoppar slakten. Människors önskan och gamla traditioner att döda djur på det ena eller andra sättet får aldrig någonsin gå före djurets rätt att slippa onödigt lidande”.

Valjakt på Färöarna

Färöarna är en självstyrande del av Danmark och World Animal Protection Danmark har under många år krävt att valjakten ska förbjudas. Det är en stor besvikelse att Färöarna nu fortsätter massdödandet – och dessutom använder sig av drevjakt med båt, som är en särskilt grym jaktform.

Mycket stressande jaktmetod

Drevjakten med båt kan utsätta valarna – och även delfiner – för mycket lidande under flera timmar innan de dödas. Med sina motorbåtar tvingar jägarna först ihop valarna till havs ute på öppet vatten. 

Sedan drivs de in mot land med båtarna, så att de får svårt att simma i det grunda vattnet nära land. På så sätt blir hundratals valar hjälplösa offer förjägarna, som brutalt ger sig på dem med vassa tillhyggen och hugger och sticker ihjäl dem.

Sandra Jönsson säger:

”Det är en helt fruktansvärd situation för valarna som blir infösta mot sin död på slaktplatserna vid stränderna. Processen kan bli mycket utdragen och plågsam, när de förblöder av sina sår eller kvävs. De valar som dödas senare tvingas också bevittna dödskampen och stressen hos valarna som jägarna slaktar först. Det här blodbadet måste stoppas. Vi uppmanar Färöarna att så fort som möjligt ändra sin inställning för djurens skull och helt förbjuda valjakten”.

Din hjälp är livsviktig

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Hjälp djuren

Det är en helt fruktansvärd situation för valarna som blir infösta mot sin död på slaktplatserna vid stränderna.

Läs mer..