Afrikanska svinpesten har dödat över en miljon grisar i Kina

G20 måste stoppa antibiotikakatastrofen

Nyheter

I dag möts G20-gruppens jordbruksministrar i Italien. Nu är det avgörande för både djurs och människors hälsa att världens mäktigaste ekonomier gör något åt antibiotikakatastrofen i livsmedelsindustrin. En expertgrupp har i samarbete med World Animal Protection och ReAct Asia tagit fram en handlingsplan som G20 uppmanas att följa.

Jacqueline Mills, huvudansvarig för arbetet för lantbruksdjur i World Animal Protection, säger:

”Miljarder djur som varje år föds upp i livsmedelsindustrin utsätts för ett fruktansvärt lidande och det måste vi ändra på. Vi måste få ett slut på det värsta utnyttjandet av djur i djurfabriker och stoppa den enorma användningen av antibiotika.”

Allvarligt läge

I dag ges nästa tre fjärdedelar av den antibiotika som används i världen till djur, främst till djur som lever under dåliga förhållanden i djurfabriker i livsmedelsindustrin. Detta för att de ska växa fort och för att förebygga sjukdomar.

Det har lett till att människors förmåga att hantera sjukdomar har försvagats av animalisk föda. Varje år dör 700 000 personer globalt av infektioner som inte kan behandlas med antibiotika. Om den här utvecklingen fortsätter kan den årliga dödssiffran i världen 2050 vara 10 miljoner.

Trots att överanvändningen av antibiotika har tagits upp på tidigare ministermöten i G20, är övervakningen av antibiotikaanvändningen på djur i livsmedelsindustrin svag och antibiotika används fortfarande rutinmässigt i djuruppfödningen.

Handlingsplan

Inför dagens G20-möte i Florens har därför en expertgrupp, i samarbete med World Animal Protection och ReAct Asia, tagit fram en handlingsplan.

Vi uppmanar G20 att genomföra följande åtgärder:

  • Inför förbud mot att använda antibiotika för att förebygga sjukdomar och öka tillväxten hos grupper av djur, enligt rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Godkänn inte att fler djurfabriker byggs och stöd övergången till ett mer hänsynsfullt och hållbart livsmedelssystem.
  • Mät och rapportera offentligt om försäljning av antibiotika och multiresistenta superbakterier i livsmedelsindustrin och miljön.

Mer information finns i World Animal Protections rapport ”Fuelling the pandemic crisis: Factory farming and the rise of superbugs". 

Läs rapporten 

 

 

Läs mer..