Kycklingar

Framgångar för djuren i livsmedelsindustrin under 10 år

Blogg

Skrivet av

Under de senaste 10 åren har World Animal Protections arbete bidragit till ett flertal viktiga framsteg för djuren i livsmedelssektorn. Från att vi påverkade FN att på global nivå uppmärksamma djuren i livsmedelsindustrin till att EU nu utreder ett förbud mot burar i lantbruket.

Vi vill tacka alla våra supportrar som bidragit till det här arbetet för djuren i livsmedelsindustrin. Det är alla vi som är World Animal Protection. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.

2012

Vi bidrog till att FN inkluderade djurs välbefinnande i diskussionerna vid sin konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i Brasilien. Det här banbrytande beslutet var första gången som djur och deras välfärd någonsin beaktades i globala diskussioner om hållbar utveckling på FN-nivå. Rio-konferensen la en viktig grund för framtiden, så att lantbrukets djur nu är en viktig del i internationella livsmedels- och jordbruksdebatter.

2013

Vi startade vårt arbete med den indiska regeringen för att förbättra välfärden för landets 199 miljoner mjölkkor – världens största mjölkproduktion. Många kor i den indiska mjölkindustrin levde då under mycket dåliga förhållanden. Det här samarbetet ledde till att mjölkindustrin för första gången fick nationella riktlinjer för djurvälfärd, med förbättrad omsorg och stärkt skydd för djuren.

Mjölkko i Devon, England

2014

Behandlingen av miljontals djur i brasilianska och kinesiska slakterier förbättrades, efter att vi utbildat mer än tusen slakteriarbetare. Utbildningen ledde till att omkring 146 miljoner kycklingar, 12 miljoner grisar och 5 miljoner nötkreatur utsattes för mindre stress och lidande.

2015

Att hålla suggor instängda i trånga burar när de är dräktiga och sedan diar sina ungar innebär stora påfrestningar för dem. Burarna är så små att de inte ens kan vända sig om. Vi bidrog till att de tre största livsmedelsföretagen i Brasilien – JBS, BRF och Aurora Alimentos – lovade att fasa ut burhållning av suggor.

Grisar

2016

Världens åtta största snabbmatskedjor uppmanades att förbättra djurvälfärden, mot bakgrund av att vi avslöjade fruktansvärda förhållanden för kycklingar. Efter vår uppmaning tog McDonald’s helt avstånd från burhållning av kycklingar.

2017

Världens största livsmedelsföretag Nestlé bestämmer sig för att sluta använda ägg från hönor i bur. Det skedde efter flera års samarbete med oss om djurens välfärd, bland annat med utbildningar för Nestlés anställda och leverantörer. Vi medverkade också till utvecklingen av företagets globala program för djurvälfärd.

2018

Sedan 2018 har vi i flera rapporter uppmärksammat det allvarliga problemet med överanvändning av antibiotika i livsmedelsindustrin. Vi har kartlagt sambandet djurhållningen i djurfabriker, antibiotika och den livsfarliga antibiotikaresistensen hos superbakterier, som beräknas döda över en miljon människor om året. EU införde 2022 strängare regler, så att antibiotika inte längre kan ges i förebyggande syfte till grupper av djur, för att kompensera för dålig djurvälfärd.

2019

Förhållandena förbättrades för nästan åtta miljoner grisar i Kina, Thailand, Brasilien och USA, efter kontakter med oss. Suggor flyttades från trånga ensamburar till samvaro med andra grisar i grupper. Företag beslutade också att fasa ut smärtsamma ingrepp på smågrisar, som tandklippning, svanskupering och plågsam kastrering.

2020

Vi avslöjade kopplingarna mellan europeiska investeringar, djurfabriker och skogsskövlingen i Brasilien. Köttindustrin är pådrivande för avskogningen, som får katastrofala följder för den lokala miljön, klimatförändringar och både vilda djur och djur i livsmedelsindustrin. Under 2021 och 2022 avslöjade vi sedan att svenska storbanker och Andra AP-fonden hade gjort investeringar som riskerade att bidra till skogsskövlingen i Brasilien

Svenska banker bidrar till köttindustrins skogsskövling i Brasilien

2021

EU-kommissionen beslutade att EU ska verka för ett förbud mot att hålla djur inom lantbruket i burar, efter att 1,4 miljoner personer skrev på namnlistor och World Animal Protection och andra djurvälfärdsorganisationer krävde ett burförbud.